Kasvintarkastuksen, kasvinterveyden riskinarvioinnin sekä varmennetun taimiaineiston valvonnan tehostaminen uudella laaja-alaisella menetelmällä

Hankkeessa kartoitetaan Suomeen koristekasvien mukana kulkeutuvia viruksia ja viroideja sekä testata varmennetun taimituotannon ydinkasviaineistoa uudella laaja-alaisella menetelmällä, pikku-RNA -analyysillä. Käytettävällä menetelmällä kaikki näytteissä mahdollisesti olevat virukset ja viroidit löydetään kerralla, minkä vuoksi menetelmä on perinteisiä menetelmiä tehokkaampi. Hankkeessa saatujen kokemusten perusteella arvioidaan menetelmän sopivuutta kasvintarkastuksen tarpeisiin sekä varmennetun lisäysaineiston laadun valvontaan.

Tutkimusryhmä

  • Jari Valkonen (Helsingin yliopisto)
  • Janne Streng (Helsingin yliopisto)
  • Jaana Laamanen (Luonnonvarakeskus)
  • Satu Latvala (Luonnonvarakeskus)
  • Anne Lemmetty (Luonnonvarakeskus)
  • Salla Hannunen (Evira)
  • Jukka Tegel (Evira)
  • Mirkka Soukainen (Evira)

Aikataulu

2013 - 2016

Rahoitus

Maatilatalouden kehittämisrahasto (MAKERA), Helsingin yliopisto, Luonnonvarakeskus ja Evira

Lisätietoja projektista

Salla Hannunen, salla.hannunen@ruokavirasto.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 5.7.2019