Kasvinterveyden riskinhallinnan kustannushyötysuhteen ja kasvinterveyden alueellisen riskin arvio

Hankkeen tavoite on tuottaa tietoa, jonka avulla voidaan tehostaa uusien kasvintuhoojien leviämisen estämiseksi tehtäviä toimenpiteitä. Hankkeessa muun muassa arvioidaan viranomaistarkastusten vaikuttavuutta erilaisissa tilanteissa sekä pyritään tunnistamaan alueet, joilla tuhoojien maahantulo ja asettuminen on erityisen todennäköistä. Hankkeen tulosten avulla voidaan muun muassa kohdentaa viranomaistarkastuksia aiempaa tehokkaammin tuotantokasveille ja alueille, joilla tarkastusten vaikuttavuus on oletettavasti hyvä.

Tutkimusryhmä

 • Juha Tuomola (Ruokavirasto)
 • Salla Hannunen (Ruokavirasto)
 • Tapani Lyytikäinen (Ruokavirasto)
 • Hanna Huitu (Luonnonvarakeskus)
 • Jaakko Heikkilä (Luonnonvarakeskus)
 • Kauko Koikkalainen (Luonnonvarakeskus)
 • Antti Miettinen (Luonnonvarakeskus)
 • Laura Kitti (Luonnonvarakeskus)
 • Hanna Huitu (Luonnonvarakeskus)
 • Irene Vänninen (Luonnonvarakeskus)
 • Asko Hannukkala (Luonnonvarakeskus)
 • Kari Tiilikkala (Luonnonvarakeskus)

Aikataulu

2014 - 2017

Rahoitus

Maatilatalouden kehittämisrahasto (MAKERA), Luonnonvarakeskus ja Ruokavirasto

Projektista julkaistua

Tuomola J, Yemshanov D, Huitu H, Hannunen S. 2018. Mapping risks of pest invasion based on the spatio-temporal distributions of hosts. Management of Biological Invasions 9 (2): 115-126. DOI: https://doi.org/10.3391/mbi.2018.9.2.05

Lisätietoa projektista

juha.tuomola@ruokavirasto.fi 
salla.hannunen@ruokavirasto.fi
 

Lisää aiheesta

Pest risk mapping based on spatial and temporal distribution of production (IPRRG, 10th Annual Meeting, 23-26th of August 2016, Parma, Italy)
Pest-generic risk mapping based on spatial distribution of production (Joint  EFSA-EPPO Workshop: Modelling in Plant Health, 12-14th of December 2016, Parma, Italy)

Sivu on viimeksi päivitetty 5.7.2019