Kasvintuhoojien leviämisväylät ja niiden merkitys

Hankkeen tavoite oli mahdollistaa kasvintuhoojien leviämisväylien ja kasvintuotannon eri alojen merkittävyyden vertailu, ja siihen perustuva kasvinterveyslainsäädännön valvonnan mahdollisimman vaikuttava kohdentaminen. Hankkeessa

  1. kartoitettiin uusien kasvintuotantoa uhkaavien kasvintuhoojien maahantuloreitit ja arvioida niiden mahdollinen merkittävyys, ja
  2. arvioitiin eri kasvintuotannon sektoreilla uhattuna olevan tuotannon arvo.

Hanke oli osa laajempaa hanketta ”Haitallisten vieraslajien hallinta ja tietoisuuden lisääminen” (HAVINA), jossa oli mukana useita tutkimuslaitoksia mm. Suomen ympäristökeskus, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos ja Luonnontieteellinen Keskusmuseo.

Tutkimusryhmä

  • Salla Hannunen (Evira) 
  • Katariina Vuorinen (Evira)
  • Tiina Parkkima (Evira)
  • Jaakko Heikkilä (MTT, Taloustutkimus)
  • Kauko Koikkalainen (MTT, Taloustutkimus)

Aikataulu

2012 - 2013

Projektista julkaistua

Hannunen S, Parkkima T, Vuorinen K, Heikkilä J, Koikkalainen K (2014) Kasvintuhoojien leviämisväylät ja kasvintuhoojien uhkaaman tuotannon arvo. Eviran tutkimuksia 1/2014. 76 pp. http://doi.org/10.5281/zenodo.1257052

Sivu on viimeksi päivitetty 13.8.2020