Maa-, metsä- ja puutarhataloutta uhkaavien uusien kasvintuhoojariskien priorisointimallin kehittäminen ja soveltaminen

Hankkeessa 1) kehitetiin priorisointimalli, jonka avulla kasvinterveyttä mahdollisesti merkittävästi uhkaavat kasvintuhoojat voidaan tunnistaa suuresta joukosta kasvintuhoojia, ja 2) priorisoitiin mallin avulla suuri joukko Suomen kasvintuotantoa mahdollisesti uhkaavia tuhoojia.

Hankkeessa kehitetty priorisointimalli koostuu kysymyksistä, joilla arvioidaan 1) tuhoojan maahantulon todennäköisyyttä, 2) tuhoojan maanhan asettumisen ja maassa leviämisen todennäköisyyttä, sekä 3) tuhoojan aiheuttamien vahinkojen vakavuutta. Lisäksi mallissa on tuhoojan invaasion halittavuutta arvioivia kysymyksiä.

Vastaus kuhunkin kysymykseen valitaan vastausvaihtoehdosta, joita kutakin vastaa tietty pistemäärä. Vastauksen epävarmuus huomioidaan niin, että jokaiseen kysymykseen annetaan paitsi todennäköisin vastaus, myös kaksi arvion ääriarvoja kuvaavaa vastausta.

Arviot tuhoojan maahantulon todennäköisyydestä, maahan asettumisen todennäköisyydestä ja leviämisestä sekä tuhoojan vaikutusten vakavuudesta muodostetaan kysymyksiin annettujen vastausten avulla mallissa määriteltyjen laskukaavojen mukaisesti.

Mallin kysymyksiin vastataan yksityiskohtaisten vastausohjeiden mukaisesti. Ohjeiden tarkoitus on varmistaa se, että arvion lopputulos riippuu mahdollisimman vähän arvion tekijästä. Mallin toimivuus on testattu vertaamalla sen tuloksia asiantuntijatyöpajoissa tehtyihin arvioihin.

Malli on kuvattu yksityiskohtaisesti julkaisussa: Heikkilä J, Tuomola J, Pouta E ja Hannunen S (2016) FinnPRIO: a model for ranking invasive plant pests based on risk. Biological Invasions 18: 1827-1842. https://doi.org/10.1007/s10530-016-1123-4

FinnPRIO-mallin käyttöliittymä löytyy julkaisusta: Marinova-Todorova M, Tuomola J, Heikkilä J ja Hannunen S (2019) A Graphical User Interface for the FinnPRIO model: A model for ranking plant pests based on risk (Version 1.0). Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.2784027

Tutkimusryhmä

 • Juha Tuomola (Evira)
 • Mariela Marinova-Todorova (Evira)
 • Salla Hannunen (Evira)
 • Jaakko Heikkilä (MTT, Taloustutkimus)
 • Tapani Lyytikäinen (Evira)
 • Laura Kitti (MTT, Taloustutkimus)
 • Eija Pouta (MTT, Taloustutkimus)
 • Anne Nissinen (MTT, Kasvintuotannon tutkimus)
 • Terho Hyvönen (MTT, Kasvintuotannon tutkimus)
 • Arja Lilja (Metsäntutkimuslaitos)
 • Anne Uimari (Metsäntutkimuslaitos)
 • Heli Viiri (Metsäntutkimuslaitos)

Aikataulu

2012 - 2016

Rahoitus

Maa- ja metsätalousministeriö

Projektista julkaistua

Heikkilä J., Tuomola J., Pouta E. & Hannunen S. 2016. FinnPRIO: a model for ranking invasive plant pests based on risk. Biological Invasions 18: 1827-1842. http://link.springer.com/article/10.1007/s10530-016-1123-4

Marinova-Todorova M., Tuomola J. 2019. A Graphical User Interface for the FinnPRIO model: A model for ranking plant pests based on risk (Version 1.0). Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.2784027

Lisätietoa projektista

juha.tuomola@ruokavirasto.fi
salla.hannunen@ruokavirasto.fi

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 14.9.2020