Perunaa vioittavien ankeroisten tehostettu torjunta

Hankkeen tavoite on parantaa ankeroistutkimuksen ja diagnostiikan osaamista päivittämällä ankeroisten levinneisyyttä koskeva tietous sekä kehittämällä valmiuksia perunantuotantoon vaikuttavien ankeroisongelmien ennaltaehkäisyssä ja omavalvonnassa. Hanke toteutetaan Ruokaviraston, Perunantutkimuslaitoksen, Luonnonvarakeskuksen, Helsingin yliopiston, peruna-alan yritysten, neuvonnan ja viljelijöiden yhteistyönä. Ruokaviraston riskinarvioinnin tutkimusyksikkö toteuttaa hankkeen osatyön, jossa kartoitetaan perunaa uhkaavat uudet ankeroislajit ja arvioidaan niiden aiheuttamaa riskiä perunantuotannollemme. Hankkeen tulokset kohentavat olennaisesti kotimaisen perunasektorin tietämystä maamme ankeroistuhotilanteesta sekä lähestymistavoista, joilla näköpiirissä olevat riskit ja jo havaitut ongelmat voidaan ratkaista.

Tutkimusryhmä

  • Mariela Marinova-Todorova (Ruokavirasto)
  • Juha Tuomola (Ruokavirasto)
  • Salla Hannunen (Ruokavirasto)
  • Atro Virtanen (Ruokavirasto)
  • Heidi Istolahti (Petla)
  • Jussi Tuomisto (Petla)
  • Yeshitila Degefu (Luonnonvarakeskus)
  • Jari Valkonen (Hankkeen vastuullinen johtaja, HY)

Aikataulu

2015- -2017

Rahoitus

Maatilatalouden kehittämisrahasto (MAKERA), Ruokavirasto, Perunantutkimuslaitos, Luonnonvarakeskus ja Helsingin yliopisto

Lisätietoja projektista

juha.tuomola@ruokavirasto.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 13.9.2023