Suomen ilmaston sopivuus prioriteetti- ja hätätoimenpidetuhoojille (ClimaRISK)

Hankkeessa arvioidaan Suomen ilmaston sopivuus prioriteetti- ja hätätoimenpidetuhoojille, eli tuhoojille, joita koskee erityinen kartoitusvelvoite. Tavoite on tunnistaa ne alueet Suomessa, joissa tuhoojien menestyminen olisi todennäköisesti mahdollista, ja ne alueet, joissa se olisi todennäköisesti mahdotonta.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa arvioidaan Suomen ilmaston sopivuus muun muassa seuraaville tuhoojille:

  • Anoplophora chinensis 
  • Fusarium circinatum 
  • Popilia japonica 
  • Phyllocoptes fructiphilus
  • Conotrachelus nenuphar
  • Aromia bungii
  • Rhagoletis pomonella

Hankkeessa jokaiselle tuhoojalle tehdään kirjallisuuskatsaus, jossa selvitetään 1) tekijät, jotka vaikuttavat ilmaston sopivuuteen ja 2) aiemmin tehdyt ilmastonsopivuusanalyysit. Arviot Suomen ilmaston sopivuudesta tehdään ensisijaisesti näiden kirjallisuuskatsausten pohjalta. Jos tarpeellista ja mahdollista, arvioita tarkennetaan uusilla ilmastonsopivuusanalyyseillä, esimerkiksi hyödyntäen CLIMEX-ohjelmistoa.

Tutkimusryhmä

  • Juha Tuomola (Ruokavirasto)
  • Salla Hannunen (Ruokavirasto)

Aikataulu

2021 - 2026

Rahoitus

Ruokavirasto

Projektin julkaisut

Tuomola J, Gruffudd H, Ruosteenoja K, Hannunen S (2021) Could Pine Wood Nematode (Bursaphelenchus xylophilus) Cause Pine Wilt Disease or Even Establish inside Healthy Trees in Finland Now—Or Ever? Forests 12: 1679. https://doi.org/10.3390/f12121679 

Tuomola J & Hannunen S (2022) Where is the northern limit of the potential range of citrus longhorn beetle (Anoplophora chinensis) in EU based on climate suitability? XXVI International Congress of Entomology Helsinki, Finland, July 17-22, 2022. Book of Abstracts. p. 822

Tuomola J & Hannunen S (2023). Assessment of the suitability of Finnish climate for the establishment of Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell. Finnish Food Authority, Reseach Reports 3/2023. ISBN PDF 978-952-358-049-7. http://hdl.handle.net/10138/357512

Tuomola J & Hannunen S (2024) Assessment of the suitability of the Finnish climate for Popillia japonica. Finnish Food Authority, Reseach Reports 3/2024. ISBN PDF 978-952-358-059-6. http://hdl.handle.net/10138/570090 

Rosace MCBjörklund NBoberg JBradshaw CDCamac JDamus M,  Kompas T, Li C, MacLeod A, Maggini R, Rossi E, Szyniszewska A, Tuomola J & Gardi C (2024Including climate change in pest risk assessment: Current practices and perspectives for future implementation. EPPO Bulletin, 54(Suppl. 1)5272. Available from: https://doi.org/10.1111/epp.12989

Lisätietoa projektista

juha.tuomola@ruokavirasto.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 10.5.2024