Suomen ilmaston sopivuus tulipoltteen kehittymiselle

Hankkeen tavoitteena oli selvittää, kuinka usein ilmasto-olosuhteet ovat sopivat tulipoltteen (Erwinia amylovora) oireiden ja epidemioiden kehittymiselle eri osissa Suomea. Tämä tehtiin tulipolte-epidemioiden ennustamiseen kehitettyjen epidemiologisten mallien avulla. Hankkeen tuloksia voidaan käyttää arvioitaessa tulipoltteen riskiä Suomelle. Tuloksia voidaan käyttää myös tulipoltteen havaitsemiseksi tehtävien tarkastusten kohdentamiseen.

Tutkimusryhmä

  • Mariela Marinova-Todorova (Evira)
  • Salla Hannunen (Evira)

Aikataulu

2013 - 2014

Rahoitus

Evira

Lisätietoja projektista

Salla Hannunen, salla.hannunen@ruokavirasto.fi

Projektista julkaistua

Marinova-Todorova M, Ranta J,  Hannunen, S (2015) The suitability of Finnish climate for fire blight (Erwinia amylovora) epidemics on apple. Agricultural and Food Science 24(1): 59-66. https://doi.org/10.23986/afsci.48472

Sivu on viimeksi päivitetty 13.8.2020