Tulipoltteen oireiden esiintymisajankohtaa arvioivan mallin automatisoiminen

Hankkeen tavoite on tehostaa kasvinterveyden riskihallinnan resurssien käyttöä. Tämä tehdään automatisoimalla Evirassa vuonna 2016 kehitetty arviointimalli tulipolteoireiden esiintymisajankohdasta. Hanke tuottaa arvokasta tietoa siitä, milloin tulipoltteen oireita voisi sääolojen perusteella esiintyä omenalla ja muilla tulipoltteen isäntäkasveilla Suomen eri osissa ja ilmastotyypeissä. Tämä mahdollistaa kasvinterveyden viranomaisvalvonnan ja koko elinkeinon ajoittamaan tulipoltteen tarkkailun ja tiedottamisen omassa toiminnassaan. Tulipoltteen oireiden esiintymisajankohdan arviosta luodaan pysyvä reaaliaikainen karttajulkaisu Eviran nettisivuille.

Tutkimusryhmä

  • Mariela Marinova-Todorova (Evira)
  • Juha Tuomola (Evira)
  • Salla Hannunen (Evira)
  • Pirkko Tuominen (Evira)

Aikataulu

2017

Rahoitus

Maa- ja metsätalousministeriö ja Evira

Lisätietoja projektista

juha.tuomola@ruokavirasto.fi 

Sivu on viimeksi päivitetty 13.8.2020