Ulkomailta tuotavien koristekasvien kasvinterveysriski Pohjoismaisille havumetsille

Hankkeen tavoite on arvioida ulkomailta tuotavien koristekasvien kasvinterveysriski Suomen, Ruotsin ja Norjan tärkeimmille havupuille. Hankkeessa tehdään tietokanta kasvintuhoojista, joita voisivat levitä Suomeen, Ruotsiin tai Norjaan ulkomailta tuotavien koristekasvien myötä ja uhata maiden tärkeimpien havupuiden terveyttä. Tietokantaan kerätään tietoa tuhoojien nykyisistä esiintymisalueista, mahdollisista leviämisreiteistä sekä tuhoojiin kohdistuvista EU:n kasvinterveyslainsäädännön virallisista valvonnan toimenpiteistä. Tuhoojista edelleen tunnistetaan ne, jotka eivät vielä esiinny Suomessa, Ruotsissa tai Norjassa ja joita ei vielä valvota virallisesti EU:n kasvinterveyslainsäädännön puitteissa. Näistä tuhoojista pyritään edelleen tunnistamaan ne, jotka aiheuttavat suurimman riskin Suomen, Ruotsin ja Norjan tärkeimpien havupuiden terveydelle nykyisessä ilmastossa tai tulevaisuuden lämpimämmässä ilmastossa, ja jotka voisivat mahdollisesti täyttää kriteerit, jotka EU:n uudessa kasvinterveyslainsäädännössä (2016/2031) edellytetään karanteenituhoojilta. Hanke toteutetaan Ruokaviraston riskinarvioinnin tutkimusyksikön, Ruotsin maatalousyliopiston (SLU) ja Norjan tieteellisen elintarviketurvallisuuskomitean (VKM) yhteistyönä

Tutkimusryhmä

  • Mariela Marinova-Todorova (Ruokavirasto)
  • Juha Tuomola (Ruokavirasto)
  • Salla Hannunen (Ruokavirasto)
  • Johanna Boberg (SLU)
  • Niklas Björklund (SLU)
  • Micael Wendell (VKM)
  • Daniel Flø (VKM)

Aikataulu

2018 - 2020

Rahoitus

VKM, SLU ja Ruokavirasto

Projektista julkaistua

Marinova‐Todorova MBjörklund NBoberg JFlø DTuomola J, Wendell M and Hannunen S (2020Screening potential pests of Nordic coniferous forests associated with trade in ornamental plantsEPPO Bulletin 50(2): 314– 332. https://doi.org/10.1111/epp.12667

Policy brief: Marinova‐Todorova MBjörklund NBoberg JFlø DTuomola J, Wendell M and Hannunen S (2020) Havumetsämme tarvitsevat suojelua koristekasvien mukana leviäviltä vierasperäisiltä kasvintuhoojilta. Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.3989540

Lisätietoa projektista

Juha Tuomola juha.tuomola@ruokavirasto.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 3.9.2020