Kotimaista kalaa ravinnoksi monipuolisemmin ja turvallisemmin (EU-kalat IV)

Projekti päättyy 30.9.2024

Kotimaisen kalan ja kalatuotteiden on oltava turvallisia ja laadukkaita, jotta kalan käyttöä voidaan lisätä. Kalan käytön lisäämisellä olisi paljon myönteisiä vaikutuksia ja kotimaisen kalan tarjontaa pyritään lisäämään maa- ja metsätalousministeriön johtamassa Kotimaisen kalan edistämisohjelmassa.

EU-kalat IV-projektissa tutkitaan sekä terveydelle haitallisten että hyödyllisten aineiden pitoisuuksia kotimaisessa kalassa ja kalatuotteissa. Haitallisten aineiden pitoisuuksia on aiemmin tutkittu EU-kalat- (2004), EU-kalat II- (2011) ja EU-kalat III- (2018) sekä KALAKAS- ja TUKALA-projekteissa.

Vajaasti hyödynnettyjen kalalajien haitallisten ja hyödyllisten aineiden pitoisuuksista on tällä hetkellä liian vähän tietoa lisääntyvän käytön turvallisuuden arvioimiseksi, ja muidenkin kalalajien nykyisistä pitoisuuksista tarvitaan lisää tietoa muun muassa Itämeren kaloille asetetun dioksiinipoikkeuksen tarpeen arvioinnin tueksi.

Monien ympäristömyrkkyjen pitoisuudet suomalaisessa kalassa ovat pienentyneet voimakkaasti 2000-luvun alkuvuosista, mutta toisaalta Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA on viime vuosina tiukentanut elintarvikkeiden sisältämien dioksiinien ja PCB-yhdisteiden sekä PFAS-yhdisteiden siedettäviä viikkosaantimääriä. Lähivuosina Euroopan Komissio tulee päivittämään kalanlihassa ja kalastustuotteissa sallitut dioksiinien ja PCB-yhdisteiden enimmäismäärät. Myös PFAS-yhdisteille, bromatuille palonestoaineille sekä elohopealle valmistellaan uusia enimmäispitoisuusrajoja.

EU-kalat IV -projektin tavoitteet ovat:

 1. Pitoisuuksien määrittäminen Suomen merialueiden ja sisävesien kaloista sekä kalan arvoketjun tuotteista. Tutkittavina yhdisteinä ovat dioksiinit ja PCB-yhdisteet, PFAS-yhdisteet, bromatut difenyylieetterit, heksabromisyklododekaani, elohopea, epäorgaaninen arseeni, D-vitamiini sekä rasvahapot EPA ja DHA.
 2. Suomen merialueiden ja sisävesien ympäristön tilan ja kalakantojen seuranta ja arviointi
 3. Kalan turvallisen käytön ohjeiden ajantasaisuuden tarkastaminen eli kalalajikohtaisten turvallisten käyttömäärien arviointi uusimpien pitoisuustietojen perusteella
 4. Kalojen ja kalatuotteiden käytön riskien ja hyötyjen vertailu
 5. Viranomaisia, toimijoita ja kansalaisia hyödyttävä viestintä ja projektin tulosten hyödyntäminen tulevien tutkimusten ja viranomaistyön aineistoina, muun muassa Kotimaisen kalan edistämisohjelman tukena ja taustana EU:n lainsäädäntötyössä.

Projektin tulokset ja julkaisut linkitetään tälle sivulle. Sosiaalisessa mediassa aihetunnisteina ovat #EuKalat4 ja #SyökääKalaa.

Aikataulu

2022-2024

Projektiryhmä

Ruokavirasto:

 • Johanna Suomi (projektin johtaja)
 • Antti Mikkelä
 • Liisa Uusitalo
 • Tiina Ritvanen
 • Marjo Pulkkinen
 • Janne Järvinen
 • Annikki Welling

Suomen ympäristökeskus:

 • Ville Junttila

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos:

 • Panu Rantakokko
 • Jani Koponen
 • Riikka Airaksinen
 • Päivi Ruokojärvi
 • Eva Kumar
 • Jani Koponen
 • Merja Häkkinen

Luonnonvarakeskus:

 • Jari Raitaniemi
 • Timo Myllylä
 • Heidi Leskinen
 • Sari Mäkinen
 • Taina Jalava
 • Jukka Ruuhijärvi
 • Juha-Matti Pihlava
 • Tapio Keskinen
 • Jari Setälä
 • Velimatti Leinonen
 • Pekka Jounela
 • Katja Kulo

Rahoitus

VN TEAS

Julkaisut ja uutiset projektista

Hankekuvaus VN TEAS sivuilla: https://tietokayttoon.fi/-/kotimaista-kalaa-ravinnoksi-monipuolisemmin-ja-turvallisemmin-eu-kalat-iv-

Lisätietoja

Johanna Suomi, riskinarvioinnin yksikkö. 
johanna.suomi@ruokavirasto.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 5.12.2023