LEX4BIO Optimizing Bio-based Fertilisers in Agriculture – Knowledgebase for New Policies

Tuontiin pohjautuvat fosfaattilannoitteet sekä energiaintensiiviseen tuotantoon pohjautuvat typpilannoitteet aiheuttavat merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia, ja ravinnepitoisten sivuvirtojen ja orgaanisten jätteiden käyttö on toistaiseksi vajaata. Jotta riippuvuutta mineraali- ja fossiilisista lannoitteista voidaan vähentää, tutkimusta kierrätyslannoitteista tarvitaan.

LEX4BIO-hankkeessa kartoitetaan saatavilla olevat ravinnerikkaat sivuvirrat kierrätyslannoitteiden valmistamiseksi, niiden potentiaali typpi- ja fosforilannoitteiden korvaajana sekä lain asettamat rajoitteet niiden käytölle. Kierrätyslannoitteiden vaikutukset kasvien kasvuun, maan laatuun ja niiden sisältämän typen ja fosforin lannoitusvaikutukset selvitetään ja määritetään kasvien tarpeen mukainen typpi- ja fosforilannoitustarve. Kierrätyslannoitteille asetettavat laadulliset ominaisuudet määritetään alueellisesti ottamalla huomioon ilmasto- ja maaperäolosuhteet eri puolilla Eurooppaa. Kierrätyslannoitteiden turvallinen käyttö ei saa aiheuttaa riskiä elintarviketurvallisuudelle, ihmisten terveydelle eikä ympäristölle. Kierrätyslannoitteiden elinkaariarvioinnissa otetaan huomioon vaikutukset lannoitteiden valmistuksesta käyttöön saakka sekä arvioidaan logistiikka, yleinen hyväksyttävyys sekä tarvittavat politiikkasuositukset optimaaliselle kierrätyslannoitteiden käyttöönotolle.

LEX4BIO-hankkeen tulosten avulla voidaan muokata yhtenäiset politiikkasuositukset kierrätyslannoitteiden kestävälle tuotannolle ja käytölle, vähentää Euroopan riippuvuutta tuontilannoitteista sekä niiden saatavuudesta aiheutuvista riskeistä, lisätä resurssitehokkuutta ravinteiden tasapainoisen jakautumisen kautta ja vähentää ympäristölle aiheutuvaa kuormaa kierrätyslannoitteiden tehokkaamman käytön sekä vähentyneen fossiilipohjaisten lannoitteiden käytön seurauksena.

Hanke toteutetaan yhteistyössä 21 partneriorganisaation kanssa. Ruokaviraston riskinarviointiyksikkö osallistuu kierrätyslannoitteiden turvallisia käyttötapoja käsittelevään osioon, jossa tutkitaan haitallisten aineiden kertymistä kasveihin sekä kartoitetaan tapoja sen vähentämiseksi ja kierrätyslannoitteiden käytön turvallisuuden takaamiseksi kuluttajan terveyden näkökulmasta. Riskinarviointiyksikön työssä keskitytään raskasmetallialtistuksen muuttumiseen kierrätyslannoitteiden käytön seurauksena ja siitä aiheutuvaan riskiin kuluttajan terveydelle.

Aikataulu:

2019 - 2024

Rahoitus:

H2020-RUR-2018-2020/H2020-RUR-2018-2​ (Rural Renaissance), Grant Agreement number:   818309 — LEX4BIO

Tutkimusryhmä

Luonnonvarakeskus Luke, Finland (project leader)
Risk Assessment Unit, Finnish Food Authority
Proman Management GMBH PM, Austria
Julius Kuhn-Institut Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen JKI, Germany
Kobenhavns Universitet UCPH, Denmark
Universitätt für Bodenkultur WIEN BOKU, Austria
Universiteit van Amsterdam UvA, Netherlands
Universität Hohenheim UHOH, Germany
Forschungsinstitut für Biologischen Landbau Stiftung FiBL, Switzerland
Universidad de Sevilla US, Spain
Pannon Egyetem UP, Hungary
Universiteit Gent UG, Belgium
Stiftelsen Norges Geoteknisk Institutt NGI, Norway
Helsingin yliopisto UH, Finland
Agro Innovation International AII-RG, France
Litorij UAB ECP, Lithuania
Soil Cares Research BV SC, Netherlands
Evroproject OOD EP, Bulgaria
Fieldsense A/S FS, Denmark
Instytuit Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Enegia PAN PAS, Poland
Agrana Research & Innovation CENTER GMBH AG, Austria

Lisätietoa

www.lex4bio.eu

Johanna Suomi (johanna.suomi@ruokavirasto.fi)

LEX4BIO-logo.PNG

Sivu on viimeksi päivitetty 16.2.2021