Haittaeläinten vaikutus zoonoosien säilymiseen ja leviämiseen tuotantotiloilla (HAITTAELÄIN)

Hankkeessa selvitetään ihmisten ja eläinten välillä tarttuvien (zoonoottisten) bakteerien esiintymistä tuotantoeläintilojen ja rehun valmistuspaikkojen lähiympäristöistä pyydetyissä haittaeläimissä. Lisäksi tutkitaan näiden bakteereiden antibioottiresistenssiä. Tietoa bakteereiden yleisyydestä ja niiden eri kannoista voidaan hyödyntää riskinarviointityössä kun arvioidaan tilojen eläinten altistumista zoonooseille haittaeläinten välityksellä. Projekti tuottaa tutkimusmateriaalia ja menetelmiä hyödynnettäväksi myöhemmin myös mm. zoonoosien seurantaohjelmissa ja alan kotimaisissa ja kansainvälisissä tutkimuksissa.

Tutkimusryhmä

Professori Pirkko Tuominen (Ruokavirasto)
Tutkimusprofessori Jukka Ranta (Ruokavirasto)
Erikoistutkija Leena Seppä-Lassila (Ruokavirasto)
Erikoistutkija Heidi Rossow (Ruokavirasto)
Erikoistutkija Maria Simola (Ruokavirasto)
Erikoistutkija Satu Olkkola (Ruokavirasto)
Erikoistutkija Marjaana Hakkinen (Ruokavirasto)
Erikoistutkija Satu Hakola (Ruokavirasto)
Erikoistutkija Suvi Nykäsenoja (Ruokavirasto)
Erikoistutkija Saija Hallanvuo (Ruokavirasto)
Johtava tutkija Otso Huitu (Luonnonvarakeskus Luke)
Tutkimusprofessori Heikki Henttonen (Luonnonvarakeskus Luke)

Aikataulu

2017 - 2020

Projektin rahoitus

Maatilatalouden kehittämisrahasto (Makera), Ruokavirasto, Luonnonvarakeskus

Lisätietoa projektista

Maria Simola, maria.simola@ruokavirasto.fi
Otso Huitu, otso.huitu@luke.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 18.9.2020