Afrikkalaisen sikaruton mahdollisia maahantuloreittejä - riskiprofiili

Afrikkalainen sikarutto on lakisääteisesti vastustettava helposti leviävä sikojen ja villisikojen virustauti, jolla on myös vakavia sosioekonomisisa vaikutuksia. Akuutissa tautimuodossa eläimillä on syömättömyyttä, korkeaa kuumetta ja verenpurkaumia iholla. Kuolleisuus on lähes sata prosenttia ja tauti johtaa kuolemaan 7 - 10 vuorokautta tartunnan jälkeen. Tauti ei tartu ihmisiin.

Tautia esiintyy sekä kesy- että villisioissa suurimmassa osassa Saharan eteläpuolista Afrikkaa ja Sardiniassa. Vuodesta 2007 tautia on esiintynyt Kaukasuksen alueella ja vuonna 2011 lähellä Suomen rajaa: Leningradin alueella ja Kuolan niemimaalla.

Riskiprofiilissa kartoitettiin reitit ja tapahtumasarjat, jotka voivat johtaa siihen, että afrikkalainen sikarutto tulee Suomeen ensimmäisen kerran. Näistä oleellisimmat ovat: infektioalueella matkustaneiden ihmisten mukana, infektoituneen lihan tai lihatuotteen mukana, elävien sikojen ja sperman mukana, eläinkuljetusajoneuvojen mukana, kansainvälisen liikenteen ruokajätteen mukana ja Suomeen vaeltavan villisian mukana.

Tilatason tautisuojaus sekä tehokas ja kohdennettu tiedottaminen taudin vaaroista ovat avainasemassa, kun halutaan suojata Suomen sikaelinkeinoa afrikkalaiselta sikarutolta.

Tutkimusryhmä

Jonna Oravainen
Leena Sahlström
Tapani Lyytikäinen

Rahoitus

Evira

Projektista julkaistua

Raportti

Oravainen, J., Sahlström, L., Lyytikäinen, T. 
Afrikkalaisen sikaruton mahdollisia maahantuloreitteja - riskiprofiili
Eviran tutkimuksia 4/2011

Sivu on viimeksi päivitetty 15.10.2019