BSE-riski nautojen ja lihaluujauhon tuonnista Suomeen

Vuonna 2002 - 2004 tehtiin maa- ja metsätalousministeriön pyynnöstä riskinarviointi BSE-riskin arvioimiseksi suomalaisessa nautakarjassa. Hankkeessa arvioitiin kuvailevasti riski BSE:n maahan leviämisestä elävien nautojen sekä lihaluujauhon tuontien välityksellä. Hanke toteutettiin Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitoksen (EELA) ja Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen (KTTK) yhteistyönä.

Tutkimusryhmä

Alem Tesfa EELA (1.5.2006 alkaen EELA, EVI ja KTTK yhdistyivät Eviraksi)
Outi Tyni (EELA)
Heidi Rosengren (EELA)
Riitta Maijala (EELA)

Projektista julkaistua

Raportit

Alem Tesfa, Outi Tyni, Heidi Rosengren, Riitta Maijala. 2004. BSE-riski nautojen ja lihaluujauhon tuonnista Suomeen - kuvaileva riskinarviointi. EELAn julkaisuja 08/2004, ISSN 1458-6878, Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos, EELA, EDITA, Helsinki. sivuja 159

Muut julkaisut ja esitykset

Rosengren H. Mikkelä A. Ranta J. 2007. Bayesian risk assessment on BSE in imported cattle. SVEPM 2007 conference. 28-30 March 2007. Dipoli, Finland.

Rosengren H., Tyni O., Maijala R. A qualitative assessment of the risk associated with the import of live cattle into Finland 1980-2002. Abstract. Emerging zoonooses New Challenges. 18 th NKVet Symposium. October 7-8. 2004, Uppsala, Sweden. p. 49-50.

BSE tänään ja tulevaisuudessa – seminaari 16.8.2004. Maa- ja metsätalousministeriö, Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos. Helsinki.

BSE –maahantuontiriskinarviointi. Eläintautien- ja elintarviketurvallisuuden riskinarviointiseminaari, Helsinki 16.3.2004.

Heidi Rosengren, Alem Tesfa, Outi Tyni, Riitta Maijala. 2005. BSE -taudinaiheuttaja Suomeen 1980-luvulla. Kehittyvä Elintarvike  1/2005. p. 38-39.

Heidi Rosengren. Ulkomainen lihaluujauho tuontinautoja suurempi BSE-riski. 2004. Kaari. Elintarvikevirasto, Kasvintuotannon tarkastuskeskus, Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos. p. 4-6.

Sivu on viimeksi päivitetty 10.7.2019