Eläimistä saatavien sivutuotteiden hautaaminen (kala- ja hevossivutuotteet)

Eläimistä saatavat sivutuotteet ovat niitä eläimen osia ja niistä saatuja tuotteita, joita ei käytetä ihmisravinnoksi. Eläimistä saatavat sivutuotteet voivat sisältää ihmisten ja eläinten terveydelle haitallisia biologisia ja kemiallisia tekijöitä erityisesti päätyessään ravintoketjuun. Sivutuotteita syntyy muun muassa teurastuksen yhteydessä, minkä jälkeen ne tulee toimittaa sivutuotteita vastaanottavaan laitokseen tai muuhun lainsäädännössä sallittuun sijoituspaikkaan. Syrjäisillä alueilla sivutuotteet voidaan tietyin ehdoin haudata maahan tai toimittaa kaatopaikalle. Lisäksi kalasivutuotteiden osalta rajoitetun määrän maahan hautaaminen ja kaatopaikoille toimittaminen on sallittua koko Suomessa.

Vuoden 2023 alusta sivutuotelainsäädännössä tuli voimaan muutoksia kala- ja hevossivutuotteiden hävittämisessä Suomessa. Tässä hankkeessa kartoitetaan muutoksista aiheutuvia mahdollisia terveysriskejä ihmisille ja eläimille ja sitä, miten hyvin Suomen syrjäiset alueet täyttävät lainsäädännössä annetut kriteerit.

Tavoitteena on

  • arvioida tautiriskiä, joka liittyy kaloista ja hevosista saatavien sivutuotteiden hävittämiseen maahan hautaamalla tai toimittamiseen kaatopaikalle syrjäisillä alueilla ja rajoitettujen kalasivutuotemäärien osalta alueilla, joita ei lueta syrjäisiksi
  • selvittää, miten paljon kalasivutuotteita tuotetaan sekä miten ne käsitellään tai hävitetään
  • kuvata sivutuotteiden käsittelyyn liittyvät erityispiirteet hautaamisen osalta
  • tarkastella, täyttävätkö Suomen syrjäisiksi alueiksi määritellyt alueet lainsäädännössä annetut kriteerit

Aikataulu

2023

Rahoitus

Maa- ja metsätalousministeriö

Tutkimusryhmä

  • Pirkko Tuominen (Ruokavirasto, riskinarvioinnin yksikkö)
  • Leena Seppä-Lassila (Ruokavirasto, riskinarvioinnin yksikkö)
  • Heidi Rossow (Ruokavirasto, riskinarvioinnin yksikkö)
  • Suvi Joutsen (Ruokavirasto, riskinarvioinnin yksikkö)
  • Petra Pasonen (Ruokavirasto, riskinarvioinnin yksikkö)
  • Terhi Järvelä (Ruokavirasto, riskinarvioinnin yksikkö)

Projektin julkaisut

Seppä-Lassila L, Joutsen S, Järvelä T, Rossow H, Pasonen P & Tuominen P (2024) Kaloista ja hevosista saatavien sivutuotteiden hävittämisestä aiheutuvat tautiriskit. Ruokaviraston tutkimuksia 1/2024. ISBN 978-952-358-056-5. http://hdl.handle.net/10138/569902

Lisätietoa projektista

Leena Seppä-Lassila, leena.seppa-lassila@ruokavirasto.fi

Pirkko Tuominen, pirkko.tuominen@ruokavirasto.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 18.1.2024