Emakoiden AD-, TGE- ja PRRS-seurantaohjelmien edustavuus vuosina 2008-2009

Sikojen tautitilannetta seurataan Suomessa lakisääteisesti monen taudin varalta. Tässä selvityksessä olemme arvioineet seurantaohjelmien edustavuutta Aujeszkyn, PRRS ja TGE -tautien osalta. Näitä tauteja ei tällä hetkellä esiinny Suomessa ja AD:n ja TGE-taudin varalta Suomella onkin EU-lisävakuudet. Tautiseuranta perustuu noin tuhanteen verinäytteeseen vuosittain, jotka otetaan teurastettavista emakoista.

Seurantaohjelmat ovat Suomessa toteutuneet suunnitelmien mukaisesti tarkasteltujen vuosien (2008 - 2009) osalta. Tulosten mukaan seurantaohjelma tunnistaa herkimmin taudeista PRRS:n, epäherkimmin TGE:n.

Yksittäisenkin vuoden tulosten perusteella voidaan varmistua siitä, etteivät taudit ole muuttuneet endeemisiksi Suomessa, mutta tautivapauden osoittamiseksi yhden vuoden seurantaohjelman tulokset eivät ole riittäviä. Tautivapauden osoittaminen tehostuu, kun siihen yhdistetään myös niin sanotun passiivisen tautiseurannan havainnot sekä arvio tautien maahantuloriskistä arviointijaksolla.

Tutkimusryhmä

Tapani Lyytikäinen
Leena Sahlström
Jonna Kyyrö

Rahoitus

Evira

Projektista julkaistua

Raportti

Lyytikäinen, T., Sahlström, L., Kyyrö, J.
Emakoiden AD-, TGE- ja PRRS- seurantaohjelmien edustavuuden arviointi.
Eviran tutkimuksia 1/2012

Sivu on viimeksi päivitetty 10.7.2019