Kalojen VHS-taudin leviäminen sisävesistöalueille, riskiprofiili

Kalojen VHS-tauti on vastustettava eläintauti, jota tällä hetkellä esiintyy Ahvenanmaan kalanviljelylaitoksilla. Ahvenanmaalla on tällä hetkellä VHS:n hävittämiseksi laadittu EU:ssa hyväksytty ohjelma. Suomen sisävesialueen kalankasvatuslaitokset ovat tällä hetkellä vapaita VHS-taudista ja toimittavat poikasia Ahvenanmaalla sijaitseville kasvatuslaitoksille. Projektissa kartoitettiin kalanviljelysektorin rakennetta ja toimintaa siltä osin kun se liittyy Ahvenanmaan/Saaristomeren ruokakalan kasvatukseen. Tarkastelun kohteena olivat poikaskuljetukset ja peratun kalan sekä perkaus- ja fileointijätteen liikkeet merialueen ja mantereen välillä. Lisäksi hankkeessa tarkasteltiin sisävesialueen kalanviljelylaitosten sijoittumista ja istutuksia mahdollisten rajoitusalueiden vaikutusten ennakoimiseksi. Hanke päättyi 2007.

Tutkimusryhmä

Tapani Lyytikäinen (Evira)
Pia Vennerström (Evira)
Tuija Gadd (Evira)
Harri Orenius (Evira)

Tutkimuksen rahoitus

Evira

Projektista julkaistua

Raportti

Lyytikäinen T., Vennerström P. & Vehmas T. 2007. Kalojen VHS-taudin sisävesistöihin leviämiseen vaikuttavia tekijöitä ja toimintatapoja, Eviran tutkimuksia 4/2007 (pdf).

Muut julkaisut ja esitykset

Lyytikäinen T., Vennerström P. & Vehmas T. 2008. Kalojen VHS-tauti ei uhkaa levitä sisävesistöihin, Kaari lehti 1/2008, 28-29

 

Sivu on viimeksi päivitetty 8.10.2018