Klassisen sikaruton leviäminen Suomeen ja Suomessa – kvalitatiivinen riskinarviointi

Vuonna 2002 valmistui kvalitatiivinen riskinarviointi klassisen sikaruton leviämisestä Suomeen ja Suomessa osana MAKERAN rahoittamaa MTT:n ja EELAn Eläintautitalous Suomessa -projektia. Riskinarvioinnissa arvioitiin kuvailevasti riski klassisen sikaruton leviämisestä Suomeen vuosia 1998 - 2000 vastaavissa olosuhteissa. Hankkeessa arvioitiin myös maahantuontiriskinhallintaa pisteyttämällä käytettävissä olleiden riskinhallintatoimenpiteiden tehoa estää taudin tuloa Suomeen tiettyjä reittejä pitkin (elävien eläinten, sperman ja sianlihan sisämarkkinakauppa sekä sikaloihin tehtävät tilavierailut). Lisäksi arvioitiin taudin leviämisen riskiä Suomessa vuoden 2001 olosuhteissa, ennen taudin havaitsemista maassa. Arvioinnissa käytettiin hyväksi tilastoja, kyselyillä kerättyjä tietoja ja asiantuntija-arvioita. Projekti päättyi 2002.

Tutkimusryhmä

Heidi Rosengren (EELA, 1.5.2006 alkaen EELA, EVI ja KTTK yhdistyivät Eviraksi)
Eero Rautiainen (EELA)
Tapani Lyytikäinen (EELA)
Riitta Maijala (EELA)

Rahoitus

MAKERA (D:no MAKERA 4255/502/2000), EELA

Projektista julkaistua

Raportit

Rosengren H., Rautiainen E., Lyytikäinen T., Maijala R. 2002. Kuvaileva riskinarviointi klassisen sikaruton leviämisestä Suomeen ja Suomessa. EELAn julkaisusarja 06/2002. Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos EELA. Helsinki 2002. Kirjapaino Snellman, 94 sivua.

Muut kirjoitukset ja esitykset

Rosengren H. Introduction to risk assessment related to Animal Movement and Transport. Abstract. 17 th NKVet symposium, 27-28 th November 2003, Hanasaari, Finland p. 8-9.
Rautiainen E., H. Rosengren, T. Lyytikäinen, R. Maijala 2002. Riskinarviointi auttaa tautien torjuntaa. Sika, 2002, 4.
Rosengren H., E. Rautiainen, T. Lyytikäinen, S. Raulo, R. Maijala 2002. Sikarutto on pieni riski Suomelle. Kaari, 2002, 5, s. 20-21.

Sivu on viimeksi päivitetty 15.10.2019