Klassisen sikaruton terveydelliset ja taloudelliset vaikutukset Suomessa - kvantitatiivinen riskinarviointi

Klassinen sikarutto on viranomaistoimin vastustettava sikojen herkästi leviävä virustauti, jolla voi olla merkittäviä vaikutuksia sikatuotannolle. Vuonna 2002 maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä ja elintarvikeosasto tilasi  Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitoksen riskinarvioinnin tutkimusyksiköltä riskinarvioinnin sikaruton leviämisestä. Sikaruton leviämisen kvantitatiivinen arviointi edellytti laskennallisen simulaatiomallin kehittämistä. Riskinarviointi rahoitettiin osittain Maatilatalouden kehittämisrahaston (Makera) rahoituksella ja tehtiin yhteistyössä MTT Taloustutkimuksen kanssa osana hanketta ”Klassisen sikaruton terveydelliset ja taloudelliset vaikutukset Suomessa”. Hanke päättyi ja sen loppuraportti julkaistiin vuonna 2005.

Tutkimusryhmä

Saara Raulo (EELA, 1.5.2006 alkaen EELA, EVI ja KTTK yhdistyivät Eviraksi)
Tapani Lyytikäinen (EELA, 1.5.2006 alkaen EELA, EVI ja KTTK yhdistyivät Eviraksi)
Jarkko Niemi (MTT Taloustutkimus)
Kyösti Pietola (MTT Taloustutkimus)
Heikki Lehtonen (MTT Taloustutkimus)

Rahoitus

Projekti rahoitettiin osittain Makeran rahoituksella

Projeketista julkaistua

Raportit

Raulo, S. & Lyytikäinen, T. 2005. Klassisen sikaruton epideeminen taudinpurkaus Suomessa - Kvantitatiivinen riskinarviointi. EELAn julkaisuja 06/2005.
Niemi, J.K., Lehtonen, H., Pietola, K., Raulo, S. Lyytikäinen, T. 2005. Klassisen sikaruton taloudelliset vaikutukset. Maa- ja Elintarviketalous 74.

Muut julkaisut ja esitykset

Lyytikäinen T & Raulo SM 2006: The effect of transmission probability on the magnitude and duration of simulated epidemics. The society for Veterinary Epidemiology and Preventive Medicine annual conference, March 29 - 31, 2006 - Exeter University, Devon, UK. Posteri esitetty myös Eläinlääkäripäivillä 2006.
Raulo SM, Lyytikäinen T 2006.Simulated detection of syndromic classical swine fever on a Finnish pig-breeding farm, Epidemiology and  Infection 135, 228-237.
Niemi J., Lehtonen H, Lyytikäinen T, Raulo S & Pietola K 2006. Effects of concentrating production and farm structures on cost of animal diseases and disease prevention, proceedings of  96th EAAE seminar: Causes and impact of aqricultural structures, Sveitsi, 17 sivua.
Raulo, S., Lyytikäinen, T. & Niemi, J. 2005. Simulaatiotutkimus osoitti: Sikarutto leviäisi Suomessa vain muutamalle tilalle. Kaari 6, 26-27.
Raulo, S.M. & Lyytikäinen, T 2005. Kauanko kestäisi ennen kuin ymmärtäisimme, että Suomeen on saapunut sikarutto? - simuloitu aikaennuste. Suomen Eläinlääkärilehti 111, 63-70.
Niemi, J., Lehtonen, H., Raulo, S. & Lyytikäinen, T. 2005. Sikaruton tappiot määräytyvät vientimarkkinoilla - Yksikin tapaus voi tulla kalliiksi. Lihatalous 63, 26-27. (numero 8/2005).
Raulo, S.M. & Lyytikäinen, T. 2004. Detection of CSF on a pig farm in Finland. The Society for Veterinary Epidemiology and Preventive Medicine annual conference, 24-26 March, Martigny, Switzerland. Posteri esitetty myös Eläinlääkäripäivillä 2004.
Lyytikäinen, T. & Raulo, S.M. 2004. Spread of CSF by the time of detection in Finland. Poster presented at the Society for Veterinary Epidemiology and Preventive Medicine annual conference, 24-26 March, Martigny, Switzerland. Posteri esitetty myös Eläinlääkäripäivillä 2004.
Raulo S., T. Lyytikäinen, E. Rautiainen, R. Maijala 2003: Modeling detection of classical swine fever on a Finnish pig farm. International Symposium for Veterinary Epidemiology and Economics, 2003, 1 s. Posteri esitetty myös Eläinlääkäripäivillä 2003.
Raulo S., T. Lyytikäinen, R. Maijala 2003: EELAn kyselytutkimus selvitti. Sika, No. 5, s. 31-33.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 10.7.2019