Nautatautien seurantaohjelmien arviointi

Nautojen tautitilannetta seurataan Suomessa lakisääteisesti monen taudin varalta. Nautatautien seurantaohjelmien arviointiprojektissa arvioidaan toteutuneiden nautatautien seurantaohjelmien tehoa ja osoituskykyä sille, että Suomi täyttää tautivapauden kriteerit naudan tarttuvan rinotrakeiittin (IBR), naudan virusripulin (BVD), bruselloosin ja naudan enzoottisen leukoosin osalta vuosina 2014 ja 2015.

Seurantaohjelmien kohdistumista alueellisesti, eri tuotantosektorin osiin ja erilaisiin eläimiin selvitetään ja tutkitaan myös miten seurannan katvealueet vaihtelevat ajallisesti.

Lopputuloksista laaditaan raportti, jossa nostetaan esille konkreettiset ehdotukset nautojen seurantaohjelmien vaihtoehdoille lähivuosille.

Tutkimusryhmä

Tapani Lyytikäinen (Ruokavirasto, riskinarvioinnin tutkimusysikkö) 
Ulla Rikula (Ruokavirasto, eläintautivirologian tutkimusysikkö)

Aikataulu

2016 - 2018

Rahoitus

Ruokavirasto

Lisätietoja projektista

Tapani Lyytikäinen, tapani.lyytikainen@ruokavirasto.fi 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 1.10.2018