Nautatautien seurantaohjelmien ja niiden riskiperusteisuuden kehittäminen (NARSKI)

Nautojen tautitilannetta seurataan Suomessa lakisääteisesti monen taudin varalta. Nautatautien seurantaohjelmien arviointiprojektissa kehitetään seurannan riskiperusteisuutta uudistuneen eläinterveyslain vaatimukset huomioiden kriteerit naudan virusripulin (BVD) ja sinikielitaudin (BT) osalta.

Seurantaohjelmien kohdistumista alueellisesti, eri tuotantosektorin osiin ja erilaisiin eläimiin selvitetään ja tutkitaan seurannan katvealueet.

Lopputuloksista laaditaan raportti, jossa nostetaan esille konkreettiset ehdotukset nautojen seurantaohjelmien vaihtoehdoille lähivuosille.

Tutkimusryhmä

  • Tapani Lyytikäinen (Ruokavirasto, riskinarvioinnin yksikkö)
  • Heidi Rossow (Ruokavirasto, riskinarvioinnin yksikkö)
  • Leena Seppä-Lassila (Ruokavirasto, riskinarvioinnin yksikkö)

Aikataulu

2022 - 2023

Rahoitus

Ruokavirasto

Lisätietoja projektista

Sivu on viimeksi päivitetty 3.8.2023