Nopea eläintautiriskinarviointityökalu (NORA), menetelmäkehitysprojekti

Nopeita riskinarviointeja käytetään silloin, kun tarvitaan karkea arvio riskistä pian uhan ilmaantumisen jälkeen mahdollisia kiireellisiä riskinhallintatoimia varten. Nopea riskinarviointi perustuu usein puutteelliseen tietoon tai asiantuntija-arvioon ja sen tulos on perusteelliseen riskinarviointiin verrattuna epävarmempi ja vähemmän tarkka. Nopeat riskinarvioinnit voivat olla haastavia, koska ne tuotetaan lyhyessä ajassa silloin, kun tieto on rajallista ja tilanteet muuttuvat nopeasti.

Työkalu, jota kehitämme, on suunnattu eläintaudin maahantuloriskinarviointiin, kun uusi tauti tai tautitapaus on havaittu jollakin Suomelle merkittävällä uudella alueella (historiallisina esimerkkeinä bluetongue Ruotsissa ja afrikkalainen sikarutto Venäjän Karjalassa). Työkalussa otetaan huomioon erilaiset taudin maahantuloreitit liittyen mm. eläinten, ihmisten ja tavaroiden liikkumiseen. Kokonaisriskiestimaatti koostuu taudin maahantuloreittien estimaatista ja riskin vaikuttavuuden estimaatista. Työkalun kehittämisessä käytetään asiantuntijaryhmää apuna, jotta se vastaisi riskinhallinnan tarpeisiin mahdollisimman hyvin.

Tutkimusryhmä

Jonna Kyyrö (Evira)
Leena Sahlström (Evira)
Tapani Lyytikäinen (Evira)

Aikataulu

2013 - 2016

Rahoitus

Evira

Lisätietoja projektista

Jonna Kyyrö, jonna.kyyro@ruokavirasto.fi

Julkaisut

Kyyrö, J., Sahlström, L., Lyytikäinen, T. NORA - a rapid risk assessment tool for qualitative release risk assessment.
ISVEE, 2. - 7.11.2015 Merida, Mexico. Proceedings, p. 217.
Kyyrö, J., Sahlström, L., Lyytikäinen, T.
NORA-a rapid tool for qualitative risk assessment.
Eläinlääkäripäivät 2. - 4.12.2015 Helsinki. Luentokokoelma, s. 326.
Suulliset esitykset
Kyyrö, J.
Alustavia tuloksia afrikkalaisen sikaruton maahantuloriskistä nopealla riskinarviointityökalulla. 
Ajankohtaista riskinarvioinnista, 16.5.2014 Helsinki.
Kyyrö, J.
Nopea eläintautiriskinarviointi - mitä ja miksi?
Seminaari elintarvikkeiden, eläintautien ja kasvinterveyden riskinarvioinnista, 15.4.2013 Helsinki.
Kyyrö, J.
Nopea eläintautiriskinarviointityökalu.
Epidemiologian kurssi, eläinlääketieteellinen tiedekunta, 30.9.2013 Helsinki.

Sivu on viimeksi päivitetty 8.10.2018