Riskinarviointi naudan virusripulin (BVD) leviämisestä Suomeen Pohjois-Amerikasta tuotavan sperman välityksellä

Riskinarviointi naudan virusripulin (BVD) leviämisestä Suomeen Pohjois-Amerikasta tuotavan sperman välityksellä

Suomessa sekä muualla Skandinaviassa BVD tilanne on kansainvälisesti vertailtuna hyvä. Karjanjalostustarkoituksiin Suomeen tuodaan spermaa pääasiassa Ruotsista, mutta sitä tuodaan myös maista, joissa BVD on yleinen. Yhdysvalloissa ja Kanadassa BVD-tartuntaa esiintyy 60 - 90 prosentissa nautakarjoista. Hankkeessa arvioitiin kuinka suurena on pidettävä riskiä sille, että Pohjois-Amerikasta Suomeen tuotava sonnin sperma on naudan virusripulia aiheuttavan viruksen (BVDV) kontaminoimaa ja kuinka suurena on pidettävä riskiä sille, että kontaminoidulla spermalla keinosiemennetyn naudan saama infektio johtaa viruserittäjävasikan syntymiseen. Tämä riskinarviointi on osa Eviran virologian tutkimusyksikössä tehtävää BVD -tutkimusta ja se toteutettiin yhteistyössä virologian- ja riskinarviointiyksikön kanssa Walter Ehrströmin säätiön rahoituksella.

Tutkimusryhmä

Liisa Sihvonen (EELA, 1.5.2006 alkaen EELA, EVI ja KTTK yhdistyivät Eviraksi)
Ulla Rikula (EELA)
Lasse Nuotio (EELA) 
Kirsi-Maarit Siekkinen (EELA)

Tutkimuksen rahoitus

Walter Ehrströmin säätiö, EELA

Projektista julkaistua

Raportti

Siekkinen, K-M., Nuotio, L., Rikula, U Sihvonen, L. 2006. Riskinarviointi naudan virusripulin (BVD) leviämisestä Suomeen Pohjois-Amerikasta tuotavan sperman välityksellä. Eviran tutkimuksia 2/2006. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Helsinki.

Sivu on viimeksi päivitetty 10.7.2019