Selvitys vähittäiskaupan raakojen entisten eläimistä saatavien elintarvikkeiden eläintautivaaroista

Hankkeen tarkoitus oli selvittää REE-tuotteisiin ja niistä biokaasu- ja kompostointilaitoksissa johdettuihin lopputuotteisiin liittyvät sikaruttoa, suu- ja sorkkatautia ja korkeapatogeenistä lintuinfluenssaa koskevat eläintautivaarat. REE-tuotteet ovat vähittäiskaupan raakoja entisiä eläimistä saatavia elintarvikkeita, jotka päiväyksen vanhenemi­sen, pakkauksen hajoamisen tai jonkin muun syyn vuoksi poistetaan myynnistä.

Hankkeessa tarkasteltiin teki­jöi­tä, jotka vaikuttavat virusten esiintymiseen tuotantoeläimissä, virusta kantavien eläinten pääsemi­seen teurastamolle ja virusta sisältävän lihan pääsemiseen vähittäiskauppaan. Lisäksi selvitettiin, kuinka virukset voivat selvitä REE-tuotteiden käsittely­prosessista biokaasu- ja kompostointilaitoksilla sekä sitä, kuinka kaatopaikoille sijoitetut REE-tuotteet tai REE-tuotteista biokaasu- ja kompostointilaitoksilla johdetut lopputuotteet voivat altistaa tuotantoeläimiä.

Jos jokin riskinhallintaketjun osa ei toimi ja REE-tuotteiden käsittelymenetelmät ovat riittämattömiä, saattaa muodostua reittejä, jotka mahdollistavat tuotantoeläinten altistumisen sikarutto-, suu- ja sorkkatauti- ja korkeapatogeeniselle lintuinfluenssaviruksille esimerkiksi luonnonvaraisten eläinten tai viruksilla saastuneen lannoitevalmisteen tai veden valityksella. Hanke toteutettiin vuosina 2008 - 2009.

Tutkimusryhmä

Heidi Rosengren (Evira)
Leena Sahlström (Evira)
Kimmo Suominen (Evira)

Tutkimuksen rahoitus

Evira

Projektista julkaistua

Raportit

Suominen, K., Rosengren, H ja Sahlström, L. 2009. Selvitys vähittäiskaupan raakojen entisten eläimistä saatavien elintarvikkeiden eläintautivaaroista. Eviran tutkimuksia 1/2009

Sivu on viimeksi päivitetty 10.7.2019