Sivutuotteiden maahantuloon liittyvät vaarat

Ihmisravinnoksi kelpaamattomia luokan 2 eläinperäisiä sivutuotteita tuodaan Suomeen pääosin turkiseläinten rehuntuotantoon, mutta myös esimerkiksi energiantuotantoon ja lannoitteeksi. Riskiprofiilissa selvitettiin, voiko luokan 2 sivutuotteiden maahantulo aiheuttaa tautivaaran Suomen nauta-, sika- ja lammaspopulaatioille tai kalanviljelylle.

Raportissa kuvataan luokan 2 sivutuotteiden maahantuloreittejä, käsittelyä ja sivutuotteen käyttöä. Lisäksi selvitetään sivutuotteissa mahdollisesti esiintyviä taudinaiheuttajia ja niiden mahdollisia kulkeutumisreittejä tuotantoeläinpopulaatioon. Riskiprofiilissa pohditaan myös käytäntöihin liittyviä riskinhallintakeinoja.

Moniportainen käsittelyketju voi aiheuttaa tautivaaraa, jos puutteita tai virheitä syntyy prosessin aikana. Suoraa kontaktia sivutuotteiden ja tuotantoeläinten välillä ei tunnistettu, mutta epäsuora kontakti voisi selkeimmin syntyä sekatiloilla, joilla pidetään sekä turkiseläimiä että tuotantoeläimiä.

Tutkimusryhmä

Reetta Stjerna (Helsingin yliopisto) teki projektissa Pro Gradu-työnsä
Leena Sahlström (Evira)
Tapani Lyytikäinen (Evira)

Rahoitus

Evira

Aikataulu

2014 - 2015

Lisätietoa projektista

tapani.lyytikainen@ruokavirasto.fi

Raportti

Stjerna, R., Sahlström, L., Lyytikäinen, T. Eläinperäisten luokan 2 sivutuotteiden maahantuloon liittyvät vaarat – riskiprofiili. Eviran tutkimuksia 4/2015. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira.

Muut julkaisut

Stjerna R, Sahlström L & Schulman K. Sivutuotteiden maahantuonnin vaaraa on selvitetty. Saparo kesäkuu 2015.
Sahlström L. (2015) Sivutuotteiden maahantuloon liittyvät vaarat. ETT jäsentiedote 4/15.

Suulliset esitykset

Sahlström L: Eläinperäisten luokan 2 sivutuotteiden maahantuloon liittyvät vaarat. Ajankohtaista riskinarvioinnista 6.11.2015, Helsinki.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 8.10.2018