Suomalaisen siipikarjanlihantuotannon kilpailukyvyn ja kulutuksen edistäminen

Koko hankkeen päätavoitteena oli tuottaa tietoa siipikarjanlihantuotannon kilpailukyvyn parantamiseksi ja kotimaisen tuotannon kulutuksen edistämiseksi. Hanke koostui viidestä toisiinsa liittyvästä osiosta, joissa kussakin tarkasteltiin suomalaisen siipikarjalihaketjun eri osa-alueita.

Hankkeen eri osioiden tavoitteet olivat:
1) Tuotetaan uusia ruokintamalleja, joilla voidaan parantaa alkutuotannon kilpailukykyä.
2) Selvitetään kotimaisen siipikarjanlihan turvallisuutta kustannus- ja kilpailutekijänä.
3) Tuotetaan tietoa siipikarjalihan kulutuksesta, kulutustavoista ja valintapäätöksistä kotitalouksissa sekä horeca (hotelli-, ravintola-, catering) -sektoreilla.
4) Tarkastellaan kotimaisen siipikarjalihasektorin yhteiskunnallista kokonaismerkitystä, jotta kuluttajien päätösperustaksi voisi muodostua myös yhteiskunnallinen vastuu.
5) Siipikarjalihamarkkinoiden kehityksen tarkastelu, ennakointi ja tutkimuskokonaisuuden tulosten hyödyntäminen Finfoodin tiedotusstrategioissa. Tunnistetaan siipikarjanlihan globaali- ja kotimarkkinoiden muutoksiin sekä kotimaiseen elintarvikeketjuun liittyvät jatkotutkimustarpeet.

Eviran osiossa (Osio 2) keskityttin kuvaamaan siipikarjalihamarkkinoihin vaikuttavia tautisuojauksen tasoja olennaisten siipikarjatautien ja zoonoosien osalta. Osion seuraavassa vaiheessa tutkittin Newcastle -taudin osalta suojausjärjestelmien mahdollisia kustannusvaikutuksia siipikarjasektorille sekä kustannusten jakautumista eri toimijoiden kesken. Hanke toteutettiin vuosin 2006-2007.

Tutkimusryhmä

Maija Puurunen (MTT Liikkeenjohto ja markkinointi -tutkimusalue)
Katri Jakosuo (MTT)
Sari Forsman-Hugg (MTT)
Eija Pouta (MTT)
Jaana Paananen (MTT)
Sami Ovaska (MTT)
Jaakko Heikkilä (MTT)
Heikki Lehtonen (MTT)
MMM Liu Xing (MTT)
Jarmo Valaja (MTT)
Eija Venäläinen (MTT)
Johanna Mäkelä (Kuluttajatutkimuskeskus)
Merja Isoniemi (Kuluttajatutkimuskeskus)
Heidi Rosengren (Evira)
Nina Tammiranta (Evira)
Kirsi-Maarit Siekkinen (Evira)
Antti Simola (Helsingin yliopisto)

Tutkimuksen rahoitus

MAKERA, Evira

Projektista julkaistua

Forsmann-Hugg, S ja Turunen, H. (eds.). 2008. Näkökulmia suomalaisen siipikarjanlihan tuotannon kilpailukykyyn, kulutukseen ja kauppaan. Maa- ja elintarviketalous 124.

Sivu on viimeksi päivitetty 8.10.2018