Suomen klassisen scrapien seurannan riittävyys (2006–2012) OIE:n määritelmän mukaisen mitättömän riskin osoittamiseen

Selvityksessä arvioitiin, onko Suomen scrapie-seuranta vuosina 2006 - 2012 ollut riittävä osoittamaan, että klassisen scrapien prevalenssi on alle 0,1 prosenttia 95 prosentin varmuudella (OIE:n mitättömän riskin määritelmä).

Tätä tarkoitusta varten kuvattiin scrapie-seurantaohjelma ja sen toteuma Suomen lammas – ja vuohipopulaatiossa. Arvioinnissa keskityttiin itsestään kuolleiden ja lopetettujen lampaiden ja vuohien seurantaan. Lopputuloksena voitiin todeta, että scrapie-seuranta on ollut riittävä osoittamaan mitätöntä riskiä. Selvitys muodostaa osan Suomen klassisen scrapien mitättömän riskin statuksen hakemuksesta Euroopan Komissiolle.

Tutkimusryhmä

Tapani Lyytikäinen
Kitty Schulman
Jonna Kyyrö

Aikataulu

2013 - 2014

Rahoitus

Evira

Lisätietoja projektista

Tapani Lyytikäinen, tapani.lyytikainen@ruokavirasto.fi
Kitty Schulman, kitty.schulman@ruokavirasto.fi

Julkaisut

Schulman, K., Lyytikäinen, T.
Genetic susceptibility for classical scrapie should be considered when designing surveillance programs.Eläinlääkäripäivät 2015, 2 - 4.12.2015 Helsinki. Luentokokoelma 2015, s. 330 - 331.
Kyyrö, J., Schulman K., Lyytikäinen T.
Surveillance of classical scrapie in Finland 2011-2012 – an evaluation of the ages of the tested sheep and goats. 2nd International Conference on Animal Health Surveillance, 7.-9.5.2014 Havanna, Cuba. Proceedings, p. P50.
Kyyrö, J., Schulman K., Lyytikäinen T.
Surveillance of classical scrapie in Finland 2011-2012 – an evaluation of the ages of the tested sheep and goats. Eläinlääkäripäivät 3.-5.12.2014, Helsinki. Luentokokoelma, s. 378.
Schulman, K., Kyyrö, J., Lyytikäinen, T.
Is the control program for classical scrapie in Finland (2006-2012) sufficient to show negligible risk? International Meeting on Emerging Diseases and Surveillance IMED2014, 31.10.-3.11.2014, Wien, Austria. IMED 2014 Final Program, p. 115.
Schulman, K., Kyyrö, J., Lyytikäinen, T.
Is the control program for classical scrapie in Finland (2006-2012) sufficient to show negligible risk? Eläinlääkäripäivät 2014, 3.-5.12.2014 Helsinki. Luentokokoelma, s. 382-383.

Suulliset esitykset

Schulman, K.
Genetic susceptibility for classical scrapie should be considered when designing surveillance programs. SVEPM 2015, Annual Meeting of the Society for Veterinary Epidemiology and Preventive Medicine, 25. - 27.3.2015 Gent, Belgium.
Schulman, K.
Riittääkö Suomen klassisen scrapien seuranta osoittamaan mitätöntä riskiä?
Ajankohtaista riskinarvioinnista, 16.5.2014 Helsinki.
Schulman, K.
Is the control program for classical scrapie in Finland (2006-2012) sufficient to show negligible risk?
9th Meeting of the ESA Scientific Network on BSE-TSE, 7-8.10.2014 Parma, Italia.

Sivu on viimeksi päivitetty 10.7.2019