Suu- ja sorkkataudinpurkauksen merkitys Suomen nauta- ja sikatuotannossa sekä hätärokotuksen merkitys taudin leviämisen hallinnassa

Suu- ja sorkkatauti on maailmanlaajuisesti tärkeä, erittäin herkästi tarttuva ja tehokkaasti leviävä sorkkaeläinten virustauti, jolla on kotieläimissä esiintyessään merkittäviä kansantaloudellisia vaikutuksia. Tautia on esiintynyt Suomessa 1900-luvulla kahdeksana eri taudinpurkauksena, viimeksi vuonna 1959.

Hanke toteutettiin vuosina 2006 - 2010. Hankkeen tavoitteina oli tutkia simulaatiomallien avulla:

Kuinka monta Suomalaista nauta- ja sikatilaa saisi todennäköisimmin ja enimmillään tartunnan suu- ja sorkkataudin taudinpurkauksen aikana ja miten pitkään taudinpurkaus kestäisi.
Miten suu- ja sorkkatautipurkauksen aikaiset vähimmäistoimet taudinhallinnassa vaikuttaisivat taudinpurkauksen kokoon ja kestoon.
Mitkä olisivat tautipurkauksen tuotannolliset ja taloudelliset vaikutukset kotieläintuotannossa ja kotieläintuotteita jalostavassa elinkeinotoiminnassa.
Olisiko Suomessa taloudellisesti tai epidemiologisesti perusteltua rajoittaa taudin leviämistä hätärokotuksilla?


Tutkimusryhmä

Kyösti Pietola (MTT Taloustutkimus),
Tapani Lyytikäinen (Evira)
Eva Kallio (Evira, University of Liverpool)
Heikki Lehtonen (MTT Taloustutkimus) 
Jarkko Niemi (MTT Taloustutkimus)  
Lasse Nuotio (Evira)
Leena Sahlström (Evira)
Terhi Virtanen (Evira)

Rahoitus

Maatilatalouden kehittämisrahasto (MAKERA), Huoltovarmuuskeskus, MTT Taloustutkimus ja Evira.

Projektista julkaistua

Raportti

Suu -ja sorkkataudin leviäminen Suomessa ja hätärokotus taudinpurkauksessa - kvantitatiivinen riskinarviointi

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 10.7.2019