Tautisuojaus luomukalkkunatuotannossa

Eviran riskinarvioinnin tutkimusyksikön ja MTT Taloustutkimuksen yhteisprojekti oli osa laajempaa Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa ”Luomukalkkunan tuotannon käynnistäminen”-hanketta. Kokonaishankkeen tavoitteena oli luoda luomukalkkunaketjun kokonaisvaltainen käynnistämis- ja kehittämisstrategia sekä luomukalkkunatuotannon toimintamalli. Luomutuotanto haluttiin aloittaa suunnitelmallisesti, kustannustehokkaasti, riskit tiedostaen ja halliten.

Eviran ja MTT:n tautisuojausosion puitteessa pyrittiin tunnistamaan luomukalkkunoiden terveyteen ja tautisuojaukseen liittyviä riskikohtia ja niiden seurauksia sekä tunnistamaan riskinhallintakeinoja. Lisäksi arvioitiin seurausten ja riskinhallintakeinojen taloudellista merkitystä.

Tutkimusryhmä

Leena Sahlström (Evira)
Kitty Schulman (Evira)
Jaakko Heikkilä (MTT Taloustutkimus)

Kokonaishankkeen toteuttajatahot

Evira
Hankkija Maatalous Oy
Länsi-Kalkkuna Oy
MTT Taloustutkimus
Satafood Kehittämisyhdistys ry
Suomen Siipikarjaliitto

Muut hankkeen yhteistyötahot

Atria Suomi Oy
Aviagen turkeys
Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry
Eläinten hyvinvoinnin tutkimuskeskus ja kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osasto, Helsingin yliopisto
HK Ruokatalo Oy
Pro Luomu

Aikataulu

2012 - 2014

Rahoitus

MMM, Evira, MTT Taloustutkimus

Lisätietoja projektista

Kitty Schulman, kitty.schulman@ruokavirasto.fi

Raportti

Schulman K, Sahlström L, Heikkilä J: Eläintautivaarat ja tautisuojaus kalkkunoiden luomutuotannossa. Eviran tutkimuksia 2/2014. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira.
Muut julkaisut
Schulman K, Sahlström L: Loppuseminaari tiivisti luomukalkkunahankkeen tulokset. Saparo, huhtikuu 2014.
Schulman K, Sahlström L, Heikkilä J: Tautisuojaus luomukalkkunatuotannossa., Teoksessa: Nina Schulman (toim.), Maataloustieteen päivät 2014, Suomen maataloustieteen seuran tiedote no. 31, s. 153, 8-9.1.2014, Helsinki.
Kaukonen E, Nauholz H, Perko-Mäkelä P, Schulman K: Maailman siipikarjaeläinlääkärit koolla Ranskassa. Suomen Eläinlääkärilehti Vol. 10, s. 632-633.
Schulman K, Perko-Mäkelä P, Nauholz H, Kaukonen E: Siipikarja yhdistää eri maailmat - World Veterinary Poultry Association Conference. WVPAC2013, 19.-23.8.2013 Nantes, Ranska. Suomen Siipikarja 2013: 4, s. 20-21.
Schulman K, Perko-Mäkelä P, Nauholz H: Luomu- ja laidunsiipikarjan tuotantoa ranskalaisittain - koko ketjua halliten. Suomen Siipikarja 2013: 4, s. 28-29, 42.
Schulman K, Sahlström L: Biosecurity in organic turkey farming. World Veterinary Poultry Association Conference WVPAC2013, 19.-23.8.2013 Nantes, France. WVPAC2013 Book of Abstracts, p. 331. Eläinlääkäripäivät 2013, 27.-29.11.2013 Helsinki. Eläinlääkäripäivät 2013 Luentokokoelma, s. 356.
Schulman K, Sahlström L, Heikkilä J: Suurimmat haasteet ja tautiriskit liittyvät luomutuotannossa kalkkunoiden ulkoiluun. Suomen siipikarja 2013: 3, s. 58-59.
Schulman K, Sahlström L: Tautisuojaus luomukalkkunatuotannossa. Saparo, elokuu 2012.

Suulliset esitykset

Schulman K: Laiduntavien kalkkunoiden tautisuojaus. Onnistuuko luomukalkkunatuotanto Suomessa? –seminaari. 11.2.2014, Helsinki.
Schulman K: Tautisuojaus luomukalkkunatuotannossa. Maataloustieteen päivät, 8.-9.1.2014, Helsinki.
Schulman K: Biosecurity in Organic Turkey Farming. Nordic Poultry Conference, 6.-8.11.2013 Helsinki.
Schulman K: Luomukalkkunan mahdollisuudet ja riskit Suomessa. Seminaari elintarvikkeiden, eläintautien ja kasvinterveyden riskinarvioinnista 15.4.2013, Helsinki.
Schulman K: Tautisuojaus luomukalkkunatuotannossa. Ajankohtaista riskinarvioinnista 19.3.2012, Helsinki.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 8.10.2018