Ylisiirtojen riskit ja riskinhallinnan kehittäminen (YRKE)

Hankeen tavoite oli tunnistaa kalojen ylisiirtoon liittyvä vaara, riskiin vaikuttavia tekijöitä sekä riskinhallintamahdollisuuksia. Arviota tehtiin kolmella joella (Iijoki, Oulujoki, Kemijoki) tehtyjen ylisiirtojen perusteella ja kolmella lajilla (lohi, taimen, nahkiainen) tehtyjen ylisiirtojen osalta. Profilointia tehtiin viiden meressä esiintyvän virustaudin osalta (IHN, IPN, ISA, VHS, SAV). Tuloksista julkaistiin raportti keväällä 2022.

Tutkimusryhmä

  • Tapani Lyytikäinen (Riskinarviointi)
  • Maria Uusitalo (Riskinarviointi)
  • Marjukka Rask (Eläintautitutkimus)
  • Riikka Holopainen (Eläintautitutkimus)
  • Satu Viljamaa-Dirks (Eläintautitutkimus)
  • Anna-Maria Eriksson-Kallio (Eläintautitutkimus)
  • Petri Heinimaa (LUKE)

Aikataulu

2020-2022

Rahoitus

MMM ja Ruokavirasto

Projektin julkaisut

Kalojen ylisiirtojen riskit ja riskinhallinnan kehittäminen, Ruokaviraston tutkimuksia 2/2022 (pdf)

Lisätietoja projektista

erikoistutkija tapani.lyytikainen@ruokavirasto.fi

 

Sivu on viimeksi päivitetty 10.1.2023