Zoonoosit turkistarhoilla

SARS-CoV-2-pandemian myötä turkistarhauksen ja erityisesti minkkien rooli zoonoottisten, eli eläinten ja ihmisten välillä tarttuvien tautien kierrossa on korostunut. Zoonoosit voivat tarttua suoraan eläimestä tai ihmisestä toiseen, tai välillisesti esimerkiksi rehun tai työvälineiden välityksellä.

Projektissa tarkastellaan kansanterveydellisesti merkittäviä zoonoottisia taudinaiheuttajia sekä niiden tartuntareittejä, jotka mahdollistavat taudinaiheuttajien kulkeutumisen turkiseläimille ja niiltä edelleen ihmisille. Tällaisia ovat erityisesti hengitystievirukset ja ulosteperäiset taudinaiheuttajat. Lisäksi tarkastellaan antibioottiresistenssiä, erityisesti kotieläintuotannossa esiintyviä MRSA- ja ESBL-bakteereita.

Tavoitteena oli

  • tunnistaa kansanterveydellisesti oleellisimmat zoonoosit suomalaisilla turkistarhoilla
  • arvioida mitä reittiä pitkin ja kuinka todennäköisesti turkiseläimet saavat tartunnan zoonoottisesta taudinaiheuttajasta
  • arvioida zoonoottisten tautien siirtymistä turkiseläimiltä ihmisille

Aikataulu

2022 - 2023

Rahoitus

Ruokavirasto

Tutkimusryhmä

  • Pirkko Tuominen (Ruokavirasto, riskinarvioinnin yksikkö) 
  • Heidi Rossow (Ruokavirasto, riskinarvioinnin yksikkö)
  • Leena Seppä-Lassila (Ruokavirasto, riskinarvioinnin yksikkö)
  • Suvi Joutsen (Ruokavirasto, riskinarvioinnin yksikkö)
  • Terhi Järvelä (Ruokavirasto, riskinarvioinnin yksikkö)

Projektin julkaisut

Rossow H, Seppä-Lassila L, Joutsen S, Järvelä T, Tuominen P (2023). Turkistarhojen zoonoosit – riskiprofiili. Ruokaviraston tutkimuksia 2/2023. ISBN PDF 978-952-358-048-0. pp. 44.

Lisätietoa projektista

Sivu on viimeksi päivitetty 12.4.2023