Julkaisut

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan voimassaolevat väestötason ravitsemussuositukset on julkaistu vuonna 2014. Suomalaiset ravintoainetason suositukset perustuvat pääosin pohjoismaisiin ravitsemussuosituksiin, joiden tieteellinen pohjatyö tehdään pohjoismaisista asiantuntijoista koostuvassa työryhmässä.

Ravintoaineille voidaan esittää kolme ravitsemuksellista viitearvoa

  • Ravintoaineen pienin tarve on se vähimmäismäärä, joka estää puutteen. Sitä vastaava määrä ravintoainetta ei kuitenkaan riitä ylläpitämään hyvää terveyttä ja ravitsemustilaa. Lisäksi yksittäisillä henkilöillä voi esiintyä puutosoireita.
  • Ravintoaineen keskimääräinen tarve kuvaa ravintoaineen määrää, joka vastaa väestön tai väestöryhmän keskimääräistä tarvetta.
  • Suositeltavaa saantia vastaava määrä ravintoainetta puolestaan tyydyttää ravinnon tarpeen ja ylläpitää hyvän ravitsemustilan lähes kaikilla terveillä ihmisillä.

Eri maiden suosituksissa esitetään joko kaikki kolme arvoa kuten pohjoismaisissa suosituksissa tai vain suositeltava saanti, kuten Suomessa. Tälle sivustolle on koottu kaikki Suomessa julkaistut saatavilla olevat ravitsemussuositukset.

  

Kaikki Suomessa julkaistut saatavilla olevat ravitsemussuositukset. Kuvat julkaisujen kansista.

terveyttaruoasta_julkaisun_kansikuva_ruokakolmio

 

Terveyttä ruoasta! Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014, versio 5 (pdf)

Painettu versio on maksullinen, 18 €/kpl. Tilaukset Juvenes Print

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÄMÄ ON VANHENTUNUT

syodaanyhdessa_julkaisun_kansi

 

 

 

Syödään yhdessä - ruokasuositukset lapsiperheille 2019 (pdf, 4,5 Mt), 2. uudistettu painos

Uuden suomenkielisen julkaisun painettu versio on myytävänä THL:n kirjakaupassa.

Ruotsin- ja englanninkielisen julkaisun verkkoversiot:

Tillsammans vid matbordet - kostrekommendationer  till barnfamiljer 2019 (pdf, 6,5 Mt ), 2. revid. upplagan

Eating together - food recommendations for families with children 2019 (pdf, 7,0 Mt), 2nd updated edition

Syödään yhdessä -julkaisun 2. uudistettuun painokseen on päivitetty alle yksivuotiaiden D-vitamiinilisän käyttöohjeet, Ruokaviraston ohjeet elintarvikkeiden turvallisesta käytöstä sekä mm. lehmänmaidon tapaan käytettävien kasvipohjaisten juomien ja kasviproteiinilähteiden käyttösuositus.

 

 

Syödään yhdessä - ruokasuositukset lapsiperheille 2016 (pdf, 4.7 Mt) SUOSITUS ON VANHENTUNUT.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

tTterveyttajailoaruoasta_varhaiskasvatusruokailusuositus_kansikuva

TERVEYTTÄ JA ILOA RUOASTA - varhaiskasvatuksen ruokailusuositus 2018 (pdf, 5.3 Mt)

Suomenkielisen ja ruotsinkielisen julkaisun painettu versio on myytävänä THL:n kirjakaupassa.

Julkaisu on saatavana pdf-versiona myös ruotsiksi ja englanniksi:

Mat ger hälsa och glädje - rekommendation om måltiderna inom småbarnspedagogiken 2018 (pdf, 6,2 Mt)

Health and joy from food - meal recommendations for early childhood education and care 2018 (pdf, 7.0 Mt)

 

 

 

 

korkeakouluruokailusuositus_julkaisu_kansi

Korkeakouluopiskelijoiden ruokailusuositus - Terveyttä ruoasta 2016 (pdf, 2.4 Mt)

Kelan ja valtion ravitsemusneuvottelukunnan yhteistyönä on julkaistu kokonaan uudistettu ja huomattavasti aikaisempaa laajempi suositus korkeakouluruokailun periaatteiksi. Suositus tarkentaa ateriatukea koskevaa valtioneuvoston asetusta.

På svenska:

Rekommendation om måltider för högskolestuderande - mat ger hälsa 2016 (pdf, 2,6 Mt)

 

 

 

kouluruokasuositus_julkaisun_kansikuva

Syödään ja opitaan yhdessä - kouluruokailusuositus (2017) (pdf, 4,8 Mt))

Suomen- ja ruotsinkielisen julkaisun painettu versio on myytävänä THL:n kirjakaupassa.

Julkaisu on saatavana pdf-versiona myös ruotsiksi ja englanniksi.

På svenska: Vi äter och lär tillsammans - rekommendationer för skolbespisningen (2017)
(pdf, 5,0 Mt)

In English: Eating and learning together - recommendations for scholl meals (2017) (pdf, 6,7 Mt) 

Valtion ravitsemusneuvottelukunta julkaisi yhteistyössä Opetushallituksen ja Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen kanssa uudet kouluruokailusuositukset tammikuussa 2017.  

 

 

ravitsemussuositukset_ikaantyneet_julkaisu_kansi
 

Ravitsemussuositukset ikääntyneille, 2010 (pdf)

Ikääntyneiden ravitsemukseen perehtynyt asiantuntijaryhmä on valmistellut ikääntyneiden ravitsemusuositukset, joiden tavoitteina on selkeyttää iäkkäiden ihmisten eri elämänvaiheessa ravitsemukseen liittyviä eroja ja ravitsemushoidon tavoitteita. Suositukset on annettu valtion ravitsemusneuvottelukunnan suosituksina ja ne on julkaistu Editan kustantamina vuonna 2010.

Julkaisuun sisältyvä ruokailun seurantalomake ja siihen liittyvä annostaulukko voidaan ladata sähköisenä tästä:

Ikääntyneiden virhe- tai aliravitsemusriskin arvioinnissa käytettävät MNA-lomakkeet löytyvät suomenkielisinä oheisen linkin takaa:

MNA-lomakkeet

 

 

 

ravitsemushoito_julkaisu_kansi

Ravitsemushoito, 2010 (pdf, 12,7 Mt)

Potilaiden ravitsemukseen perehtynyt asiantuntijaryhmä on valmistellut Ravitsemushoitosuosituksen, jonka tavoitteena on yhdenmukaistaa ravitsemushoitoa ja siihen liittyviä käytäntöjä osana potilaan kokonaishoitoa ja kuntoutusta.

Suositus on annettu valtion ravitsemusneuvottelu-kunnan suosituksena ja se on julkaistu Editan kustantamina vuonna 2010. Ravitsemushoitosuositus on tarkoitettu sairaaloiden ja terveyskeskusten, palvelu- ja hoitokotien sekä kuntoutuskeskusten käyttöön koko henkilökunnalle, päättäjistä toimijoihin.

Suositukseen sisältyy laaja valikoima liitteitä, joista osa on sähköisessä muodossa ladattavissa omaan käyttöön täältä.

 

juomasuositus_julkaisu_kansi

Juomasuositus (pdf, 3,2 Mt)

Juomilla on väliä - harkitse, mitä juot. Valtion ravitsemusneuvottelukunnan juomasuositukset ikäryhmittäin.

Juomat ravitsemuksessa, 2008 (pdf, VRN ja KTL)

 

Rikosseuraamuslaitoksen ruokapalvelu

Vankien ruokahuollon järjestämisestä säädetään vankeuslain 7 luvun 5 §:ssä ja tutkintavankeuslain 3 luvun 4 §:ssä.

Vankeinhoitolaitoksen määräyksessä annetaan suuntaviivat ruokapalvelun  järjestämisestä vangeille. Määräyksen mukaisesti ruoka suunnitellaan Valtion ravitsemusneuvottelukunnan ravitsemussuositusten mukaiseksi.

Rikosseuraamuslaitoksen ruokahuolto ja ruokavaliot

 

 

Katso myös ravitsemussuosituksia maailmalta.