Ravitsemuksella hyvinvointia - opas kuntapäättäjille

Ravitsemuksella hyvinvointia - opas kuntapäättäjille esitteen kannessa eri-ikäisiä ihmisiä.

Vanha aineisto on poistunut käytöstä: Uudet nettisivut on avattu. 

Uudet sivut: Ravitsemuksella hyvinvointia
Keväällä 2019 julkaistu tukiaineisto kunnille ja sosiaali- ja terveyspalveluun

Opas tarjoaa ikäkausittain jäsennetyt esimerkit siitä, mitä hyvän ravitsemuksen edistäminen kunnissa voi tarkoittaa. Oppaassa olevat kysymykset ( ja vastaukset: Kyllä/Ei ) on tarkoitettu ohjaavaksi tarkistuslistaksi tekijöistä, joilla voidaan edistää kuntalaisten hyvää ravitsemusta. Väestöryhmittäin on valittu esimerkkejä julkisissa palveluissa toteutetuista toimenpiteistä, projekteista tai hankkeista,
joissa ravitsemusasiat on huomioitu.

Ravitsemuksella hyvinvointia - opas kuntapäättäjille 2012, pdf 
Opas ei ole enää käytössä.

Ravitsemuksella hyvinvointia -kysymys- ja tarkistuslomake, 2012, pdf 
Kysymys- ja tarkistuslomake, 2012, doc Sähköisesti täytettävä ja tallennettava

 

Sivu on viimeksi päivitetty 9.6.2021