Ravitsemuksella hyvinvointia - opas kuntapäättäjille

kuntaesitekansinettikuva.jpg

Opas tarjoaa ikäkausittain jäsennetyt esimerkit siitä, mitä hyvän ravitsemuksen edistäminen kunnissa voi tarkoittaa. Oppaassa olevat kysymykset ( ja vastaukset: Kyllä/Ei ) on tarkoitettu ohjaavaksi tarkistuslistaksi tekijöistä, joilla voidaan edistää kuntalaisten hyvää ravitsemusta. Väestöryhmittäin on valittu esimerkkejä julkisissa palveluissa toteutetuista toimenpiteistä, projekteista tai hankkeista,
joissa ravitsemusasiat on huomioitu.

Ravitsemuksella hyvinvointia - opas kuntapäättäjille (pdf)
Ravitsemuksella hyvinvointia -kysymys- ja tarkistuslomake (pdf)
Kysymys- ja tarkistuslomake (doc) Sähköisesti täytettävä ja tallennettava