Ravitsemuksella hyvinvointia - opas kuntapäättäjille

Ravitsemuksella hyvinvointia - opas kuntapäättäjille esitteen kannessa eri-ikäisiä ihmisiä.

Opas tarjoaa ikäkausittain jäsennetyt esimerkit siitä, mitä hyvän ravitsemuksen edistäminen kunnissa voi tarkoittaa. Oppaassa olevat kysymykset ( ja vastaukset: Kyllä/Ei ) on tarkoitettu ohjaavaksi tarkistuslistaksi tekijöistä, joilla voidaan edistää kuntalaisten hyvää ravitsemusta. Väestöryhmittäin on valittu esimerkkejä julkisissa palveluissa toteutetuista toimenpiteistä, projekteista tai hankkeista,
joissa ravitsemusasiat on huomioitu.

Ravitsemuksella hyvinvointia - opas kuntapäättäjille 2012, pdf


Ravitsemuksella hyvinvointia -kysymys- ja tarkistuslomake, 2012, pdf 
Kysymys- ja tarkistuslomake, 2012, doc Sähköisesti täytettävä ja tallennettava

Tämä vanha aineisto poistuu kokonaan käytöstä, kun uudet nettisivut avataan.

Uusi keväällä 2019 julkaistu tukiaineisto kunnille ja sosiaali- ja terveyspalveluun