Ravitsemuslaadun perusvaatimukset ruokapalveluissa

  • Ruokapalvelun ammattilaisten ja kilpailuttajan yhteisenä tehtävänä on määrittää laatukriteerit, joista tärkeimpänä on ruuan ravitsemuslaatu. Ravitsemuslaatu on syytä ottaa huomioon heti kilpailutuksen ensi vaiheessa, ruokalistasuunnittelussa.
  • Tarjoilulinjastossa terveelliset vaihtoehdot sijoitetaan siten, että ne on helppo valita. Myös kokoustarjoiluissa ja välipalavaihtoehdoissa huolehditaan terveellisten ja suosituksia mukailevien vaihtoehtojen tarjonnasta.
  • Ruokapalveluilla on suuri merkitys suomalaisten ravinnonsaannissa, ja se on osa suomalaisten ruokaturvaa
  • Yksilöihin kohdistuvien terveysvaikutusten lisäksi ruokaa on tarkasteltava myös laajemmin, kestävän kehityksen näkökulmasta
  • Ateriakokonaisuuden eri osien ravitsemuskriteerit julkaistiin vuonna 2010 sosiaali- ja terveysministeriön Joukkoruokailun seuranta- ja kehittämistyöryhmän toimenpidesuosituksessa (STM Selvityksiä 2010:11). Ne pohjautuvat Sydänmerkki-järjestelmässä luotuihin kriteereihin. Kriteerit päivitetään tarvittaessa.
  • Ravitsemuslaadun kriteerit on päivitettynä versioon 5 Terveyttä ruoasta - suomalaiset ravitsemussuositukset (2014), pdf.

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 8.10.2019