Legionellabakteerien esiintyminen kiertotaloustuotteissa

Ruokaviraston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL yhteishanke Legionellabakteerien esiintyminen kiertotaloustuotteissa (LEGISAFE2) aloitettiin kesäkuussa 2018. Hanketta rahoittaa ympäristöministeriö 72 000 eurolla Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevasta ohjelmasta. Hanke toteuttaa hallituksen Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön -kärkihanketta.

Hankkeen tavoitteet

LEGISAFE2-hankkeen tavoitteena on edistää kiertotaloustavoitteiden toteutumista ottaen huomioon lannoitevalmisteiden laadun ja turvallisuuden vaatimukset.

Hankkeessa selvitetään legionellabakteerien esiintymistä erilaisissa orgaanisissa lannoitevalmisteissa sekä valmistusprosessin, jälkikontaminaation ja tuotteiden säilytyksen vaikutuksia legionellabakteerin esiintyvyyteen.

Tutkimuksen avulla pyritään määrittämään käsittelytavat, joilla pystytään minimoimaan riskejä, kiinnitetään riskiryhmien, kuten valmistajien ja loppukäyttäjien huomio asiaan ja laaditaan ohjeet tuotteiden turvalliseen käsittelyyn sekä valmistusprosessin että käytön aikana.

Lopputavoitteena on pyrkiä tarjoamaan kuluttajien käyttöön turvallisempia kierrätystuotteita sekä ohjeistaa, miten tuotteita voi käyttää turvallisemmin.

Yhteistyötahot

Hanke toteutetaan yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL kanssa. Hanketta rahoittaa ympäristöministeriö ja hankkeessa ovat mukana myös:

  • Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
  • Soilfood Oy
  • Gasum Oy
  • Biolan Oy
  • Kekkilä Oy


Lisätietoja hankkeesta:

  • Liisa Maunuksela, tutkimusjohtaja, FT, Ruokavirasto, puhelin 0400 256 097
  • Jaana Kusnetsov, erikoistutkija, FT, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, puhelin 029 524 6347

 

Sivu on viimeksi päivitetty 23.5.2022