Metisilliiniresistentti Staphylococcus aureus (MRSA) kotieläimillä ja sen merkitys eläinten ja ihmisten välisiin tartuntoihin

Tavoitteet:

Hankkeen tavoitteena on tunnistaa ihmisten ja eläinten välisiä MRSA-tartuntoja, selvittää sikojen MRSA-kantajuutta ja siihen liittyviä tekijöitä, kehittää moniresistenttien zoonoosibakteereiden seurantaa ja epidemiaselvityksiä sekä valmistautua mahdollisiin MRSA:n torjuntatoimiin tuotantoeläintiloilla.

Yksityiskohtaisia tavoitteita ovat:

  • Selvittää sikatiloilla työskentelevien ja siellä asuvien ihmisten MRSA-kantajuutta.
  • Tunnistaa positiivisia sikatiloja ja selvittää suomalaisten sikojen MRSA-kantojen alkuperä.
  • Verrata eläinten ja ihmisten MRSA-kantoja molekyylibiologisin menetelmin.

Asiasanat:

MRSA, sika, ihmiset, molekyylibiologiset tyypitysmenetelmät, epidemiologia

Hankkeen vastuullinen johtaja:

Myllyniemi, Anna-Liisa, professori, Evira, elintarvike- ja rehumikrobiologian tutkimusyksikkö

Eviran hankevastaavat:

Myllyniemi, Anna-Liisa, professori, elintarvike- ja rehumikrobiologian tutkimusyksikkö;
Nykäsenoja, erikoistutkija, elintarvike- ja rehumikrobiologian tutkimusyksikkö

Yhteistyötahot:

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos THL;
Helsingin yliopisto, Eläinlääketieteellinen tiedekunta;
sairaanhoitopiirit;
Istituto Zooprofilattico Sperimentale (Italia)

Hankkeen vaihe:

Päättynyt

Aloitusvuosi:

2011

Lopetusvuosi:

2017

Julkaisut:

Nykäsenoja, S., Lindholm, L., Salmenlinna, S., Rantala, M.
Characterization of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) isolated from animals in Finland.
3rd ASM-ESCMID Conference on Methicillin-resistant Staphylococci in Animals: Veterinary and Public Health Implications, 4.-7.11.2013 Copenhagen, Denmark.
Poster.
Bagcigil, F., Taponen, S., Koort, J., Bengtsson, B., Myllyniemi, A-L., Pyörälä, S.
Genetic basis of penicillin resistance of S. aureus isolated in bovine mastitis.
Acta Veterinaria Scandinavica 2012: Vol. 54, No. 96.
Open access.
Nykäsenoja S. and Salmenlinna S.
Meticillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) spa type t127 in pigs and humans in Finland. 2nd ASM-ESCMID Conference on Methicillin-resistant Staphylococci in Animals: Veterinary and Public Health Implications, 8.-11.9.2011, Washington.

Hankkeen rahoitukseen osallistuu:

Evira;
MAKERA;
THL;
STM

Eviran projektikoodi:

 8250

Sivu on viimeksi päivitetty 23.5.2022