Orgaaniset tinayhdisteet Itämeren kalassa ja kotimaisessa järvikalassa

Tavoitteet:

Hankkeen päätavoitteena on saada lisää tietoa OT-yhdisteiden pitoisuuksista niissä sisävesi- ja merikaloissa, joita suomalaiset pääsääntöisesti käyttävät ravinnokseen. Tutkimuksessa määritetään kotimaisen kalan orgaaniset tinapitoisuudet sekä saastuneilta teollisuus- ja satama-alueilta että puhtaammilta niin sanotuilta tausta-alueilta.

Tarkoitus on tutkia orgaanisten tinayhdisteiden kertyminen ja sen erot eri kaloissa. Hankkeessa selvitetään saman alueen kalalajien kertymisen väliset erot ja erot lajien sisällä, kun on kysymys kalan ikä- ja kokovaihteluista. Siinä osoitetaan myös ns. gradienttitutkimuksilla kalan orgaanisten tinayhdisteiden pitoisuuksien muuttuminen, kun siirrytään asteittain saastuneelta alueelta puhtaammalle avomerelle. Näin on mahdollista saada kattava kokonaiskuva OT-ongelman laajuudesta suomalaisissa ruokakaloissa, mikä tieto palvelee elintarvike- ja kalastusasioista vastaavia viranomaisia sekä kansallisessa että EU-tason päätöksenteossa.

Lopullinen tavoite on arvioida tämänhetkisen syöntisuosituksen vuodelta 2004, kaksi kala-ateriaa viikossa eri kalalajeja vaihdellen, pätevyyttä ja uusimistarvetta OT-yhdisteiden näkökulmasta.

Asiasanat:

satamat, teollisuusalueet, saastuminen, saastuneet alueet, saanti, kala

Hankkeen vastuullinen johtaja:

Hallikainen, Anja, tutkimusprofessori, Evira, riskinarviointiyksikkö

Eviran hankevastaava:

Hallikainen, Anja, tutkimusprofessori, riskinarviointiyksikkö

Yhteistyötahot:

THL Terveyden ja hyvinvoinnin laitos;
RKTL Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos;
SYKE Suomen ympäristökeskus

Hankkeen vaihe:

Päättynyt

Aloitusvuosi:

2008

Lopetusvuosi:

2011

Julkaisut:

P. Rantakokko, R. Airaksinen, A. Hallikainen, P. Vuorinen, A. Lappalainen, J. Mannio, T. Vartiainen: Perch (perca fluviatilis) as an indicator of organotin contamination in the Finnish inland waters and Finnish coast of the Baltic sea, Science of the Total Environment 408 (2010) 2474–2481

R. Airaksinen, P. Rantakokko, A. W. Turunen, T. Vartiainen, P. Vuorinen, A. Lappalainen, A. Vihervuori, J. Mannio, A. Hallikainen: Organotin intake through fish consumption in Finland, accepted to Environmental Research (2010)

R. Airaksinen, P. Rantakokko, A. Turunen, T. Vartiainen, P. Vuorinen, A. Lappalainen, A. Vihervuori, J. Mannio, A. Hallikainen: Organotin intake through fish consumption in Finland, Dioxin 2010

P. Ruokojärvi, A. Hallikainen, R. Airaksinen, PJ. Vuorinen, H. Kiviranta: Persistent organic pollutants in sea trout caught from Finnish rivers emtying into Baltic sea, Dioxin 2009

Ruokojärvi, P., Hallikainen, A., Airaksinen, R., Vuorinen, P.J., Kiviranta, H.
Persistent Organic Pollutants in Sea Trout caught from Finnish Rivers emptying into the Baltic Sea.
Poster 

Kaisu Mankinen: Itämeren kalasta ja järvi- sekä tuontikalasta Suomessa 2000-luvulla mitatut organotinapitoisuudet ja niiden saantilaskelmat, Helsingin yliopisto, ympäristöekologian laitos, 17.3.2009.

Hankkeen rahoitukseen osallistuu:

Evira

Eviran projektikoodi:

8105

Sivu on viimeksi päivitetty 14.6.2022