Talvivaaran kaivosalueen kalojen raskasmetallitutkimukset

Tiivistelmä:

Hankkeen tavoitteena on saada tietoa Sotkamossa sijaitsevan Talvivaaran kaivoksen jätevesipäästöjen pitkäaikaisvaikutuksista kaloihin, sillä sedimenttiin kertyvien metallien kulkeutuminen kaloihin ei välttämättä tapahdu kovin nopeasti. Vaikka aikaisempien mittaustulosten perusteella kaloja voi syödä, jatkoseuranta on tarpeen, jotta pystytään selvittämään, näkyykö pitoisuuksissa muutoksia pitemmällä aikavälillä. Hanke on jatkoa vuonna 2012 käynnistyneelle selvitykselle, jossa selvitettiin Talvivaaran kaivoksen vesistöihin päässeiden kipsisakka-altaan jätevesien mahdollisesti aiheuttamia kudosmuutoksia kaloissa sekä kudoksiin kertyneitä raskasmetallipitoisuuksia.

Tavoitteet:

Hankkeen tavoitteena on saada tietoa Talvivaaran kaivoksen jätevesipäästöjen (raskasmetallit) pitkäaikaisvaikutukset kaloihin

Tulokset:

Yhteenvetoraportti laaditaan vuoden 2015 loppuun mennessä. Väliaikatietoja julkaistaan huhti- toukokuussa ja marras- joulukuussa.

Asiasanat:

Talvivaara, raskasmetallit, jätevesipäästöt

Hankkeen vastuullinen johtaja:  

Korhonen, Pekka K., tutkija, Luonnonvarakeskus (Luke), luonnonvarat ja biotuotanto

Eviran hankevastaava:

Venäläinen, Eija-Riitta, erikoistutkija, FT, kemian ja toksikologian tutkimusyksikkö

Yhteistyötahot:

Luke

Hankkeen vaihe:

Päättynyt

Aloitusvuosi:

2014

Lopetusvuosi:

2015

Julkaisut:

Yhteenvetoraportti vuoden 2015 loppuun mennessä

Hankkeen rahoitukseen osallistuu:

maa- ja metsätalousministeriö MMM (Dnro 1710/311/2014)

Eviran projektikoodi:

8358

 
 
 

Sivu on viimeksi päivitetty 14.6.2022