Virukset suomalaisessa perunantuotannossa – yleisyys ja tartunnan lähteet (PERVIRLÄHDE)

Tavoitteet:

Ennaltaehkäisy, kuten virusvapaan siemenen käyttö ja virusten isäntinä toimivien luonnonkasvien poisto viljelysten läheisyydestä, on tehokkain tapa torjua virusten aiheuttamia tappioita kasvintuotannossa. Perunan Y–viruksen esiintymistä tutkitaan Ruokavirastossa vuosittain esiperus- ja perussiemenluokkiin kuuluvista siemeneristä ELISA-testillä. Lisäksi tutkitaan joitakin muita lainsäädännössä määriteltyjä viruksia siemenerän kotimaisesta kanta-aineistosta polveutuvasta lisäysaineistosta sen tullessa ensimmäistä kertaa virallisen tarkastuksen piiriin avomaatuotannossa.

Suomessa on kuitenkin niukasti tutkimustietoa eri virusten yleisyydestä suomalaista alkuperää olevien esiperus- ja perussiementen myöhemmissä sukupolvissa, alemman siemenluokan siemenperunoissa, ruokaperunatuotannossa tai luonnonkasveilla.

Tässä hankkeessa kartoitetaan virusten yleisyyttä sekä perunantuotannossa (esiperussiemenestä ruokaperunaan) että luonnonkasveissa uudella, laaja-alaisella, pienten RNA-molekyylien sekvensointiin perustuvalla menetelmällä. Sen avulla näytteestä voidaan tutkia kerralla sekä tunnetut että tieteelle uudet virukset. Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää siemenperunaa koskevan lainsäädännön arvioinnissa. Tulosten avulla voidaan ennaltaehkäistä kasvinsuojelullisia ongelmia perunalla ja muilla viljelykasveilla nyt ja tulevaisuudessa.

Asiasanat:

pikku-RNA, siRNA, virus, viroidi, peruna

Hankkeen vastuullinen johtaja:

Jari Valkonen, professori, MMT, Helsingin yliopisto

Ruokaviraston hankevastaava:

Johanna Santala, erikoistutkija, MMT, kasvintuhoojajaosto

Yhteistyötahot:

Helsingin yliopisto;
Siemenperuna-alan yritykset

Hankkeen vaihe:

Käynnissä

Aloitusvuosi:

2018

Lopetusvuosi:

2019

Hankkeen rahoitukseen osallistuu:

Maa- ja metsätalousministeriö (576/03.01.02/2017);
Finpom;
Myllymäen Peruna;
Siemenperunakeskus;
HZPC Kantaperuna

Sivu on viimeksi päivitetty 23.5.2022