Suomalaisesta kasvihuonevihannestuotannosta kartoitetaan virustilanne

17. helmikuuta 2020

Ruokaviraston kasvianalytiikan laboratoriossa käynnistyy maaliskuussa 2020 kaksivuotinen tutkimushanke, jossa kartoitetaan virusten esiintymistä sekä kasvihuonevihannestuotannossa että mahdollisissa viruksia levittävissä hyönteisissä eli virusvektorihyönteisissä. Ajankohtainen tieto kasveissa ja virusvektorihyönteisissä esiintyvistä viruksista auttaa virustartuntojen ennaltaehkäisyssä. Lisäksi voidaan arvioida jo ennakolta mahdollisia riskejä uusille tuotantoon otettaville viljelykasveille.

”Hankkeessa käytetään laaja-alaisia RNA-molekyylien sekvensointiin perustuvia tutkimusmenetelmiä, joita ei vielä ole hyväksytty viranomaiskäyttöön. Niiden avulla näytteestä voidaan kerralla tutkia sekä tunnetut että tieteelle uudet virukset. RNA-molekyylien sekvensointiin liittyvistä menetelmistä saatava tieto ja kokemus edistävät menetelmien käyttöönottoa virallisten näytteiden analysoinnissa”, sanoo erikoistutkija, MMT Johanna Santala Ruokaviraston kasvintuhoojajaostosta.

Ruokavirasto kartoittaa vuosittain vihannesten taimituotannosta tietyt virukset ja viroidit. Ruokavirasto valvoo myös vihannestuotannon karanteenikasvintuhoojien esiintymistä. Kaikkien virusten ja viroidien tutkimus viranomaistyönä ei kuitenkaan ole mahdollista. Virukset aiheuttavatkin vuosittain satotappiota ja kasvihuonevihannesten viljelyssä jopa kokonaisten kasvustojen menetyksiä.

Oireellisten kasvien viruskohtaisilla testeillä on havaittu varsinkin pepinon mosaiikkivirusta ja kurkun vihermosaiikkivirusta. Muiden virusten yleisyydestä suomalaisessa vihannesviljelyssä ei ole ajantasaista tietoa, mikä vaikeuttaa virustartuntojen tehokasta ennaltaehkäisyä. Vihannesten tuottajat ovat huolissaan myös siitä, että hyönteiset voivat levittää viruksia.

Tutkimukseen on saatu maa- ja metsätalousministeriön myöntämä tutkimus ja kehittäminen -määräraha. 

Tutustu hankekuvaukseen Virukset kasvihuonetuotannossa (VIRKA)

Virusoireisia kurkunlehtiä. Kuva: Johanna SantalaVirusoireisia kurkunlehtiä. Kuva: Johanna Santala.