Tutkimusseminaari ke 16.3. klo 15–16: Polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH) elintarvikkeissa ja niiden vähentäminen, elintarvikkeiden mutageenisuus ja suomalaisten lasten altistuminen elintarvikkeiden PAH-yhdisteille

4. maaliskuuta 2022

Tutkija Mirja Hokkanen kertoo tutkimusseminaarissamme väitöskirjatyöstään ”Polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH) elintarvikkeissa ja niiden vähentäminen, elintarvikkeiden mutageenisuus ja suomalaisten lasten altistuminen elintarvikkeiden PAH-yhdisteille”.

Polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen (PAH-yhdisteet) esiintyminen elintarvikkeissa voi aiheuttaa haitallisia vaikutuksia ihmisen terveydelle. Ravintoketjuun ja elintarvikkeisiin PAH-yhdisteet voivat päätyä ympäristöstä tulevan kontaminoitumisen tai erilaisten elintarvikkeiden valmistusprosessien (savustus, kuivaus, grillaus, paahtaminen) yhteydessä. Tupakoimattomalle henkilölle elintarvikkeet ovat suurin PAH-yhdisteiden lähde. Koska osa PAH-yhdisteistä on syöpävaarallisia ja perimää vaurioittavia, on tärkeää vähentää elintarvikkeiden PAH-pitoisuuksia niin pieniksi kuin on kohtuudella mahdollista. Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto (EFSA) on arvioinut niin kutsutun PAH4-yhdisteiden summan soveltuvan indikaattoriksi PAH-yhdisteiden esiintymiselle ja toksisuudelle elintarvikkeissa.

Tässä tutkimuksessa arvioitiin ensimmäistä kertaa suomalaisten lasten ruokavalion kautta tapahtuvaa altistumista PAH4-yhdisteille.

Esitelmän jälkeen on varattu aikaa kuulijoiden kysymyksille ja keskustelulle.

Ilmoittaudu Lyyti-linkin kautta

Väitöskirja on julkaistu sarjassa Finnish Food Authority Research Reports 2/2021

Tervetuloa mukaan!