Rekisteröityminen Traces-järjestelmään

TRACES-NT 

TRACES-ohjelman käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä ohjelmaan. Käyttäjätunnuksena toimii sähköpostiosoite, joten rekisteröitymisen vaatimuksena on toimiva sähköpostiosoite. Rekisteröityminen tapahtuu Traces-ohjelman kirjautumissivuilla. 

Vanhat Traces Classic -tunnukset eivät toimi uudessa Traces NT -järjestelmässä, joten kaikilla Traces NT -järjestelmää käyttävillä toimijoilla on oltava EU- login käyttäjätili. 

Ohje käyttäjien ja toimijoiden rekisteröitymiseen (ohje on englanniksi ja komission laatima).

Käyttäjätili on linkitettävä toimijaan (ilman toimijaan linkitettyä käyttäjätiliä, terveystodistuksen I- osan laatiminen tai terveystodistuksen tietojen näkeminen ei ole mahdollista!). Viranomainen ei voi luoda käyttäjätiliä puolestasi. Aluehallintoviranomainen hyväksyy toimijoiden tunnukset. 

Elävien eläinten ja niistä saatavien sukusolutuotteiden sisämarkkinakaupan käyttäjät ja toimijat

(HUOM! Elävien eläinten ja sukusolutuotteiden terveystodistukset on laadittava Traces NT -järjestelmässä viimeistään 23.10.2021 alkaen.)

Komission laatimat ohjeet elävien eläinten ja niistä saatavien sukusolutuotteiden sisämarkkinakaupan toimijoille (ohjeet ovat englanniksi).

  1. Kooste elävien eläinten ja niiden sukusolutuotteiden sisämarkkinakaupan osioista (sections) Traces NT- järjestelmässä löytyy täältä.

    Huomioitavaa: Sisämarkkinaosiot löytyvät ELÄINLÄÄKETIEDE (EFTA, Euroopan unioni) -otsikon alta. Osioita ovat mm. eläinlajien pitopaikat, eläinkuljettajat, sisämarkkinakauppaan hyväksytyt laitokset. Samalla toimijalla voi olla useita eri osioita (toimijalla voi olla eläinten pitopaikka ja hän voi myös toimia eläimen viejänä tai tuojana).

    Osion kohdalta voidaan lisäksi valita useita eri toimintoja. Esimerkiksi IMPORTER (IMP) -osiossa toiminnoksi pystyy (nimikkeestä huolimatta) valitsemaan eläinten viennin ja/ tai tuonnin.

    Toimijat ja niiden käyttäjät tulee varmentaa. Varmentamisen suorittavat aluehallintovirastojen läänineläinlääkärit. Järjestelmä lähettää varmennuspyynnön läänineläinlääkäreille automaattisesti, mutta mikäli varmentamisella on kiire, voitte olla yhteydessä suoraan alueenne läänineläinlääkäreihin. Heidän yhteystietonsa löytyvät tästä linkistä.

  2. Ohje toimijoille terveystodistuksen I-osan täyttämiseen löytyy täältä.
  3. Ohje toimijoille pitkien eläinkuljetusten reittisuunnitelman (journey log) laatimiseen Traces NT- järjestelmässä löytyy täältä.

 Viranomaisten rekisteröityminen uuteen Traces NT -järjestelmään:

(HUOM! Traces NT -järjestelmään on haettava kokonaan uudet tunnukset eikä Traces Classic -tunnuksilla pysty kirjautumaan järjestelmään!)

Hae ensin EU login-tunnukset.

Toimi sitten tämän ohjeen kohdan I. mukaisesti.

Huomioittehan, että kunnaneläinlääkäreiden varmennus tapahtuu aluehallintoviranomaisten läänineläinlääkäreiden toimesta. Rekisteröitymiseen liittyvissä kysymyksissä, olkaa yhteydessä omaan aluehallintovirastoonne. Läänineläinlääkäreiden yhteystiedot löytyvät täältä.

Teurastamoja valvovien tarkastuseläinlääkäreiden varmennus tapahtuu Ruokavirastossa. Varmennusta varten tarkastuseläinlääkäreiden olisi tehtävä ilmoitus käyttäjätunnuksen hakemisen jälkeen tähän sähköpostiosoitteeseen: VientiTraces@ruokavirasto.fi

Viranomaisille tarkoitettu Traces NT -koulutusmateriaali (mukaan lukien harjoitusohjelman käyttäjätunnukset) löytyy Pikantista : Traces koulutusmateriaali valvojille (Eläimet > Tuonti ja vienti > Ohjeet > Traces NT koulutusmateriaali)

Komission viranomaisille laatima ohje sisämarkkinakaupan terveystodistusten laatimisesta Traces NT -järjestelmässä löytyy täältä.

Sivu on viimeksi päivitetty 26.7.2023