Rehut

Traces muiden kuin eläinperäisten rehujen tuonnissa

Kun EU-säädösten vuoksi tehostetussa valvonnassa olevia rehuja tuodaan 3. maista Suomeen, maahantuoja tai maahantuojaa edustava huolitsija täyttää Traces NT järjestelmässä (Trade Control and Expert System) tuonti-ilmoituksen eli CHED-D:n (Common Health Entry Document).

Traceksen käyttöä varten tarvitaan henkilökohtainen Traces-tunnus. Henkilökohtaisia tunnuksia haetaan aina tiettyyn maahantuontia tai huolintaa tekevään yritykseen. Rehuillekin soveltuva ohje henkilökohtaisten Traces-tunnusten hakemiseksi löytyy kasvit ja kasvituotteet -sivuilta. Ruokavirasto on luonut ko. riskirehujen maahantuontia ja huolintaa tekevät yritykset Tracesiin valmiiksi. Mikäli yrityksenne ei kuitenkaan löydy järjestelmästä, ilmoittakaa yritystietonne (yrityksen nimi, y-tunnus, yhteystiedot) osoitteeseen rehutuonti@ruokavirasto.fi. Tämän jälkeen Ruokavirasto vahvistaa, kun henkilökohtaisia tunnuksia voi hakea.

CHED-D täytetään osoitteessa https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login. Maahantuoja tai huolitsija täyttää CHED-D:n osan I, viranomainen tekee merkintänsä osaan II. Kun CHED-D lähetään järjestelmästä ”päätöstä varten”, järjestelmä luo dokumentille tunnuksen (CHEDD.FI.2019.xxxxxxx), joka tulee samassa yhteydessä lähettää s-postiin rehutuonti@ruokavirasto.fi.

Maahantuoja tai huolitsija täyttää CHED-D:n osan I ja skannaa lomakkeen liitteeksi (kohta I.9) vaadittavat eräkohtaiset terveystodistukset ja analyysitodistukset ja toimittaa alkuperäiset todistukset rajatarkastusasemalle. Rajatarkastusasemalle toimitettaviin todistuksiin tulee liittää tieto tuontierän CHEDD-tunnuksesta.

Suomalaiset toimijat ovat Traceksessa (viranomainen on luonut) ja ne haetaan järjestelmästä CHEDD-lomakkeelle. Myös ulkomaalaista lähettäjää/viejää haetaan järjestelmästä, mutta jos sitä ei sieltä löydy, maahantuojan tai huolitsijan tulee luoda se järjestelmään itse. Ohje toimijan luomiseksi löytyy löytyy kasvit ja kasvituotteet -sivuilta.

Traces-järjestelmän häiriötilanteissa lomakkeen voi täyttää käsin (ohje häiriötilanteita varten Lisätietoa-palstalla).

Sivu on viimeksi päivitetty 9.3.2022