Lihavalmisteet, käsitellyt mahat rakot ja suolet

Tarkasta myös yleiset tuontiehdot

Lihavalmisteiden, käsiteltyjen mahojen rakkojen ja suolien tuontiehdot, alkuperämaat sekä vaaditut käsittelyt on asetettu Komission Delegoidussa Asetuksessa (EU) 2020/692, 3 osastossa

Eläinlajeja ja eläimiä koskevat edellytykset

Kolmansista maista Euroopan Unioniin saa tuoda ainoastaan lihavalmiste-eriä ja käsiteltyjä mahoja, rakkoja ja suolia, jotka on saatu seuraavista lajeista tai eläimistä peräisin olevasta lihasta tai lihavalmisteista:

  • siipikarja, mukaan luettuna kanalinnut, kalkkunat, helmikanat, ankat, hanhet, viiriäiset, kyyhkyset, fasaanit ja peltopyyt, joita kasvatetaan tai pidetään vankeudessa tarkoituksena lisääntyminen, lihan tai munien tuotanto kulutusta varten taikka riistan istutus maastoon;
  • seuraaviin lajeihin kuuluvat kotieläimet: nautaeläimet, Bubalus bubalis ja Bison bison mukaan luettuina, siat, lampaat, vuohet ja kavioeläimet;
  • kanit ja jänikset sekä tarhattu riista (tarhatut sileälastaiset linnut ja tarhatut maanisäkkäät, ei kotieläiminä pidetyt)
  • luonnonvarainen riista eli luonnonvaraiset sorkka- ja kavioeläimet ja jäniseläimet sekä muut maanisäkkäät, joita metsästetään ihmisravinnoksi, mukaan luettuina nisäkkäät, jotka elävät suljetulla alueella samanlaisissa vapausolosuhteissa kuin luonnonvarainen riista, ja luonnonvaraiset linnut, joita metsästetään ihmisravinnoksi

Taulukko hyväksytyistä alkuperämaista lihavalmisteiden, käsiteltyjen mahojen, rakkojen ja suolien tuontiin löytyy tästä linkistä

Terveystodistusmallin lihavalmisteille ja käsitellyille mahoille, rakoille ja suolille löydät Komission täytäntöönpanoasetuksesta (EU) 2020/2235 

Sivu on viimeksi päivitetty 5.5.2023