Kasvintarkastus määränpäässä

Maahantuotavan lähetyksen kasvintarkastus tehdään yleensä rajatarkastusasemalla (esim. satama tai lentokenttä). Kasveja tai puutavaraa sisältävä lähetys voidaan siirtää maahantuontipaikalta määränpäähän tarkastusta varten, jos tarkastuksen edellytykset ovat siellä paremmat kuin maahantuontipaikalla. Lähetyksen siirtämisestä ei kuitenkaan saa aiheutua kasvintuhoojan leviämisvaaraa. Siirtämisessä voidaan menetellä kahdella tavalla riippuen maahantuojan vuoden aikana tuomien kasvierien määrästä.

Kaupallinen varasto

Rajatarkastusaseman tullialueella oleva yritys tai varasto voidaan hakea kaupalliseksi varastoksi. Tullialueen sisällä ei ole tavaran siirtomenettelyä. Tavaran tuontivalvonta tullialueella voidaan tehdä tarkoitukseen hyväksytyssä kaupallisessa varastossa. Viralliseksi tarkastuspisteeksi voidaan hyväksyä ainoastaan yrityksiä, varastoja ja muita tarkastuspaikkoja, jotka ovat rajatarkastusaseman tullialueen ulkopuolella. Tiedustelut kasvinterveys.rekisteri@ruokavirasto.fi.

Säännöllinen tuonti - haetaan tarkastuspaikalle hyväksyntä

Maahantuoja hakee tarkastuspaikalle eli viralliselle valvontapisteelle hyväksynnän Ruokavirastolle lähetettävällä lomakkeella. Jos virallinen valvontapiste on usean yrityksen käytössä, riittää että yksi yritys hakee sille hyväksynnän. Jo hyväksytylle valvontapisteelle ei siis pidä hakea uutta hyväksyntää oman yrityksen nimissä. Jos lähetys tuodaan yksityishenkilönä omaan käyttöön, tai kyseessä on satunnainen yhden tai muutaman lähetyksen tuonti, valvontapistettä ei myöskään pidä hakea.

Toimi näin kun haet hyväksyntää valvontapisteelle:

  1. Tarkista tarvittaessa, onko paikka jo hyväksytty viralliseksi valvontapisteeksi. Viralliset valvontapisteet saat haettua täältä > Hae luettelo rajatarkastusasemat (BCP) ja valvontapisteet (CP).

  2. Jos valvontapistettä ei löydy luettelosta, tee hyvissä ajoin ennen maahantuontia hakemus Webropol-lomakkeella. Hyväksymisen ehtona on, että maahantuodut tarkastusta odottavat lähetykset voidaan pitää erillään muista tavaroista, ja että muutkin vaatimukset täyttyvät. Lisäksi on varmistettava, ettei lähetystä oteta käyttöön ennen kuin se on tarkastettu ja hyväksytty maahantuotaviksi.

Satunnainen tuonti  - lähetykset tarkastetaan rajatarkastusasemalla

Maahantuojalle, joka tuo satunnaisesti kasvinterveystodistusta vaativia lähetyksiä, tarkastuspaikka on ensisijaisesti rajatarkastusasema. Yksittäistä lähetystä varten ei pidä hakea virallista valvontapistettä.

Lähetyksen siirtäminen viralliselle valvontapisteelle

Maahantuoja ilmoittaa Traces-järjestelmässä CHED-PP -tuloilmoituksessa, mille valvontapisteelle lähetys siirretään tarkastettavaksi. Lähetys voidaan siirtää hyväksytyn asiakirjatarkastuksen jälkeen. Asiakirjatarkastuksessa selvitetään, onko lähetyksellä asianmukainen kasvinterveystodistus ja CHED-PP -ilmoitus. 

Yhteydenotot

Sivu on viimeksi päivitetty 19.5.2022