Puisen pakkausmateriaalin ISPM 15 -vaatimukset EU:n ulkopuolelta tuotaessa

Kun EU:n ulkopuolisesta maasta Suomeen saapuva tavaralähetys sisältää puista pakkausmateriaalia, pitää pakkausmateriaalin täyttää ISPM 15 -standardin vaatimukset. Vaatimusten tarkoituksena on estää metsä- ja puutavaratuholaisten kuten mäntyankeroisen ja aasianrunkojäärän leviämistä puisen pakkausmateriaalin välityksellä. 

Myös EU-maa Portugalista tai Espanjan mäntyankeroisalueilta tuotavan puisen pakkausmateriaalin pitää täyttää ISPM 15 -vaatimukset.

Tältä sivulta löydät tietoa ISPM 15 -vaatimusten noudattamisesta maahantuonnissa.
Lue täältä, miten ISPM 15 -vaatimuksia noudatetaan vietäessä tavaraa EU:n ulkopuolelle.

Huomioi sekä tuonnissa että viennissä, että Britannia on EU:n ulkopuolinen maa.

ISPM 15 -standardin vaatimuksena on käsittely ja merkintä

ISPM 15 standardi on YK:n maatalousjärjestö FAO:n laatima. Sen tavoitteena on estää metsä- ja puutavaratuholaisten leviämistä kansainvälisen kaupan välityksellä.

Standardin vaatimuksena on, että puinen pakkausmateriaali on  

 • kuoretonta
 • käsiteltyä kasvintuhoojien torjumiseksi
 • merkittyä standardin mukaisella merkinnällä

Standardin mukaan hyväksyttyjä käsittelyjä ovat

 • HT-käsittely (56 celsiusastetta, 30 minuuttia) eli ”kuumennus- tai lämpökäsittely” (englanniksi heat treatment). Jatkossa tällä sivulla käytetään termiä kuumennuskäsittely.
 • metyylibromidikaasutus MB (ei sallittu Suomessa)
 • dielektrinen kuumennus DH
 • sulfuryylifluoridikaasutus SF (ei sallittu Suomessa)

Suomessa pakkausmateriaalin käsittely tehdään kuumennuskäsittelynä yleensä sahatavaran uunikuivauksen yhteydessä. Metyylibromidilla tai sulfuryylifluoridilla kaasutettua pakkausmateriaalia on sallittua tuoda Suomeen. Näitä aineita ei kuitenkaan ole hyväksytty Suomessa käytettäviksi, joten pakkausmateriaalin kaasutuskäsittelyä ei ole mahdollista tehdä Suomessa.

ISPM 15 -merkintä

ISPM 15 -standardin mukainen merkintä sisältää IPPC-logon, toimijan maakoodin ja rekisterinumeron sekä käsittelymerkinnän koodin. ISPM 15 -merkintä tehdään pakkauksiin, tukipuihin yms. aina vähintään kahdelle sivulle. Merkinnän on oltava pysyvä, eikä se saa olla siirrettävissä. Merkinnän on oltava selkeästi luettavissa. Merkinnän tekemiseen ei saa käyttää punaista tai oranssia väriä. Merkinnässä pitää olla standardin mallien mukaiset kehykset.

ISPM merkki 2021.PNGKuva: ISPM 15 -puupakkausstandardin mukaisen merkinnän malli.

Merkintä sisältää:

 • IPPC -logo
 • XX = kaksikirjaiminen maakoodi (Suomessa FI)
 • 000 = merkintäoikeuden haltijan tunnusnumero (annetaan Ruokaviraston päätöksessä)
 • YY = käsittelymerkintä
  • kuumennuskäsittely HT
  • metyylibromidikaasutus MB
  • dielektrinen kuumennus DT
  • sulfuryylikaasutus SF

ISPM 15 -standardi koskee kaikkea puista pakkausmateriaalia

ISPM 15 -vaatimukset koskevat

 • sekä havupuusta että lehtipuusta valmistettua pakkausmateriaalia, kun sitä käytetään tavaroiden kuljettamiseen
 • uutta ja vanhaa pakkausmateriaalia
 • kaikkea puista pakkausmateriaalia: kuormalavat, alustat, kehikot, kelat, laatikot, rasiat, pytyt sekä tuki- ja välipuut.
 • EU:n alueelle tuotaessa ISPM 15 -vaatimukset koskevat myös ilman kuormaa tuotavaa puista pakkausmateriaalia.

ISPM 15 -vaatimukset eivät koske puuperäisiä teollisesti valmistettuja materiaaleja kuten vaneria, lastu- ja kuitulevyjä eikä alle 6 mm puuainesta.

Maahantuotavaa puista pakkausmateriaalia tarkastetaan

EU:n ulkopuolelta tuotavaa puista pakkausmateriaalia tarkastetaan maahantuonnin yhteydessä. Tarkastuksessa selvitetään, täyttääkö pakkausmateriaali ISPM 15 -standardin vaatimukset, ja onko siinä karanteenituhoojia. Vaatimusten vastainen pakkausmateriaali määrätään maahantuontikieltoon ja yleensä hävitettäväksi maahantuojan kustannuksella.

Ruokavirasto laatii vuosittain riskiperusteisen seurantasuunnitelman puiselle pakkausmateriaalille. Valvontaa kohdistetaan tullinimikkeiden ja alkuperämaiden perusteella lähetyksiin, joihin liittyy kohonnut kasvintuhoojariski. Lue lisää seurannasta.

Kiinasta, Intiasta ja Valko-Venäjältä tuotavalla puiselle pakkausmateriaalille on tiukemmat vaatimukset

Tietyille tullikoodeille kuuluvat, Kiinasta, Intiasta tai Valko-Venäjältä tuotavat ja puista pakkausmateriaalia sisältävät lähetykset ilmoitetaan Traces-järjestelmään, ja osa lähetyksistä ohjataan kasvinterveyden tarkastukseen. Syynä tiukempaan valvontaan ovat lähetyksissä ilmenneet puutteet vaatimusten noudattamisessa. Lue lisää vaatimuksista.

Ilmoita tuhoojahavainnoista puisessa pakkausmateriaalissa

Ilmoita Ruokavirastoon (kasvinterveys@ruokavirasto.fi), jos havaitset puisessa pakkausmateriaalissa eläviä kovakuoriaisia, toukkia tai toukkien tekemiä käytäviä (kuvat alla). Näin voidaan löytää mahdolliset karanteenituhoojat ajoissa, ja estää niiden leviäminen ympäristöön.


Aasianrunkojäärä.Aasianrunkojäärä on lehtipuita tuhoava karanteenituhooja, jota ei saa päästää leviämään ympäristöön. Kuva: Ruokavirasto.

Reiät ja käytävät puisessa pakkausmateriaalissa ovat merkkejä jääristä. Reiät ja käytävät puisessa pakkausmateriaalissa ovat merkkejä jääristä. Kuva: Kim Tilli

Yhteydenotot

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 12.12.2023