Kiinasta, Valko-Venäjältä ja Intiasta tuotavan puisen pakkausmateriaalin tuontivalvonta

Kiinasta, Valko-Venäjältä ja Intiasta tuotava puinen pakkausmateriaali kuuluu tehostetun tuontivalvonnan piiriin. Valvonnalla pyritään estämään karanteenituhoojien kuten aasianrunkojäärän, mäntyankeroisen ja saarnenjalosoukon kulkeutuminen EU:n alueelle.

Maahantuoja tai huolitsija ilmoittaa kaikki valvonnan piiriin kuuluvat tuontilähetykset Traces-järjestelmään. Lähetyksistä 15 % ohjataan kasvinterveyden tarkastukseen. Tarkastuksessa selvitetään, täyttääkö puinen pakkausmateriaali  ISPM 15 -standardin vaatimukset.

Valvonnan piiriin kuuluu Kiinasta, Valko-Venäjältä ja Intiasta tuotavien kivituotteiden, alumiinilevyjen ja polttopuun mukana tuleva tai sellaisenaan maahantuotava puinen pakkausmateriaali. Valvonta perustuu Euroopan komission asetukseen (EU) 2021/127.

Sujuvan maahantuonnin varmistamiseksi toimi alla olevan ohjeen mukaan, kun tuot Kiinasta, Valko-Venäjältä tai Intiasta alla listattuihin tullinimikkeisiin kuuluvia tuotteita, joiden pakkausmateriaalina on puuta.

 • Alkuperämaa on Kiina, Valko-Venäjä tai Intia
 • Lähetyksen mukana on ISPM 15 -standardin piiriin kuuluvaa puista pakkausmateriaalia (puiset lavat, laatikot, alustat, kehikot, tukipuut yms.).
  • Huomioi, että jos pakkausmateriaalina on esimerkiksi vaneri tai lastulevy, ne eivät kuulu tuontivalvonnan piiriin, koska niitä ei koske ISPM 15 -standardi.
 • Tullinimike on jokin seuraavista:
  • 2514 Liuskekivi, myös karkeasti lohkottu/sahattu/leikattu paloiksi/laatoiksi
  • 2515 Marmori, travertiini, ekaussiini ja muu kalkkipitoinen rakennuskivi
  • 2516 Graniitti, porfyri, basaltti, hiekkakivi, myös lohkottu/sahattu/leikattu
  • 4401 Polttopuu rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina, risukimppuina
  • 4415 Puinen pakkausmateriaali
  • 6801 Katukivi, reunakivi ja käytävänpäällyskivi
  • 6802 Työstetty muistomerkki-- ja rakennuskivi
  • 6803 Työstetty liuskekivi ja liuskekivitavarat
  • 6907 Keraamiset katulaatat, lattialaatat ja seinälaatat
  • 7606 Alumiinilevyt ja -nauhat

Varmista, että kuljetus Suomeen tapahtuu puiselle pakkausmateriaalille sallitun rajatarkastusaseman kautta.

Tarkastus tehdään sallittuun rajatarkastusasemaan liittyvässä kaupallisessa varastossa, maahantuojan varastossa, tai muussa määränpäässä siten, että lähetys on purettu tarkastusta varten.

Jos maahantuoja haluaa, että tarkastus tehdään sen omassa varastossa tai muussa määränpäässä, maahantuoja hakee tarkastuspaikalle eli viralliselle valvontapisteelle Ruokaviraston hyväksynnän.

 1. Tarkista tarvittaessa, onko Ruokavirasto jo hyväksynyt paikan viralliseksi valvontapisteeksi. Viralliset valvontapisteet saat haettua Ruokaviraston Avoimesta tiedosta > Hae luettelo rajatarkastusasemat (BCP) ja valvontapisteet (CP).

 2. Jos tarkastuspaikkaa ei löydy luettelosta, maahantuoja hakee virallisen valvontapisteen hyväksyntää täyttämällä lomakkeen Ruokaviraston verkkosivuilla. Hyväksymisen ehtona on, että tarkastusta odottavat lähetykset voidaan pitää erillään muista pakkausmateriaaleista, että muutkin tarkastuspaikan vaatimukset täyttyvät. 

Maahantuojan tai huolitsijan tulee rekisteröityä TRACES-järjestelmän käyttäjäksi. Yrityksen kannattaa tehdä tämä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ennen tuontia.

Tee jokaisesta maahantuotavasta valvonnan piiriin kuuluvasta lähetyksestä CHED-PP -tuloilmoitus Traces-järjestelmässä.

Kun CHED-PP on täytetty ja lähetetty, saat järjestelmästä lähetyksen CHED-PP -numeron. Ota numero talteen, sillä se ilmoitetaan lähetyksen tulli-ilmoituksessa.

CHED-PP -ilmoituksen voi tehdä heti, kun tarvittavat tiedot lähetyksestä on saatu. Viimeistään ilmoitus on tehtävä 48 h ennen lähetyksen saapumista Suomeen.

Tulli-ilmoituksessa ilmoitetaan, sisältääkö lähetys puista pakkausmateriaalia. Jos sisältää, niin Traces-järjestelmästä saatu CHED-PP -numero lisätään tulli-ilmoitukseen.

Ruokavirasto ja Tulli valvovat puisen pakkausmateriaalin maahantuontia. Ruokavirasto ja ELY-keskukset tarkastavat fyysisesti 15 % maahantuotavista valvonnan piiriin kuuluvista, puista pakkausmateriaalia sisältävistä lähetyksistä. Pistokokeina tarkastetaan lähetyksiä, joille ei ole ilmoitettu puista pakkausmateriaalia. 

Tarkastaja on maahantuojaan yhteydessä, jos lähetys on valittu tarkastukseen. Lähetykseen kuulunut tavara voidaan ottaa käyttöön. Lähetykseen kuulunut puinen pakkausmateriaali jätetään odottamaan tarkastusta. Se merkitään ja sijoitetaan selvästi erilleen muista puupakkauksista.

Jos CHED-PP -tuloilmoitus on tehty ajoissa, tarkastus voidaan yleensä tehdä parin päivän sisällä siitä, kun se on saapunut määränpäähän. Huomioi, että tarkastus voidaan tehdä määränpäässä vain, jos paikka on haettu tarkastuspaikaksi.

Jokaisesta valvonnan piiriin kuuluvasta lähetyksestä veloitetaan tarkastusmaksu, joka veloitetaan siitä riippumatta, tarkastetaanko sitä fyysisesti vai ei. Tarkastusmaksu perustuu Ruokaviraston hinnastoon (katso tuontitarkastusmaksu tavaroille, joista tarkastetaan yli 10 %).

kasvinterveys@ruokavirasto.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 15.9.2023