LORI-rekisteröityminen

ISAMM LORI- rekisteröityminen on pakollinen kaikille niille yrityksille, jotka hakevat tariffikiintiökaudesta 1.1.2021 alkaen siipikarjanliha-alan osalta kiintiönumeroihin 09.4067, 09.4068, 09.4069, 09.4211, 09.4212, 09.4213, 09.4214, 09.4215,09.4216, 09.4251, 09.4254, 09.4255, 09.4260, 09.4263, 09.4273, 09.4410, 09.4411, 09.4412, 09.4420, 09.4422 ja valkosipulin osalta Kiinan alkuperää olevaan kiintiönumeroon 09.4285. LORI-rekisteröintihakemus on jätettävä vähintään kaksi kuukautta ennen sitä kuukautta, jonka aikana toimija aikoo jättää todistushakemuksen.

Huomioi LORI-rekisteröitymisen lisäksi myös muut kriteerit ml. voimassa oleva EORI-numero ja riittävä viitemäärävaatimus, jotka yrityksen tulee täyttää ennen kuin se voi hakea mukaan siipikarjanlihan tai valkosipulin tuontikiintiöihin. Viitemäärä kattaa unionissa vapaaseen liikkeeseen luovutetut tuotteet, jotka kuuluvat samaan tariffikiintiön järjestysnumeroon ja joiden alkuperä on sama. Viitemäärävaatimuksista on kerrottu tarkemmin komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2020/760 ja sen 9.artiklassa ja komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2020/761.

LORI-rekisteröitymisen prosessi Suomessa:

  1. Kun Suomessa ALV-rekisteröitynyt yritys on tarkistanut EU-asetuksista tai ottamalla yhteyttä Ruokavirastoon tuovi(at)ruokavirasto.fi, että se täyttää EU-asetuksissa mainitut LORI-tuontikiintiöihin liittyvät edellytykset, yritys hankkii ECAS-tunnukset Euroopan komissiolta osoitteesta: https://webgate.ec.europa.eu/agriportal/awaiportal/ (katso tarkemmat ohjeet LORI Reference Guide-oppaan luvusta 2.1.)

  2. ECAS-tunnukset saatuaan yritys hakee käyttöoikeutta ISAMM LORI-rekisteröitymislomakkeelle (katso tarkemmat ohjeet LORI Reference Guide-oppaan luvusta 2.2. (luvun 2.2. alakohdat 1.-9.). LORI-rekisteröityvän yrityksen tulee tulostaa oppaan luvun 2.2. (9) alakohdassa mainittu LORI-rekisteröitymislomakkeen käyttöoikeushakemus ja allekirjoittaa se. Sen jälkeen allekirjoitettu käyttöoikeuslomake skannataan sähköpostitse osoitteeseen paasynhallinta(at)ruokavirasto.fi (Ruokaviraston Single Liaison Bodylle). Kun käyttöoikeudet LORI-rekisteröitymislomakkeelle on myönnetty, yritys saa siitä sähköpostikuittauksen.

  3. Tämän jälkeen yritys pääsee viimein täyttämään LORI-rekisteröitymislomakkeen ja hakemaan LORI-rekisteröinnin hyväksymistä osoitteessa: https://webgate.ec.europa.eu/agriportal/awaiportal/ Katso tarkemmat ohjeet LORI Reference Guide -oppaan luvuista 3.-4. Oppaan liitteessä I (Annex I, luvussa 8) on kerrottu mahdollisista virheilmoituksista ja miten niissä tilanteissa pääsee eteenpäin. Kun olet täyttänyt LORI-rekisteröitymislomakkeen ja se on valmis lähetettäväksi valitse Send to issuing authority. Tämän jälkeen ole yhteydessä Ruokavirastoon osoitteeseen tuovi(at)ruokavirasto.fi ja ilmoita täytetyn LORI-rekisteröitymislomakkeen lähettämisestä, jotta LORI-rekisteröinnin käsittelyyn ei tule tarpeetonta viivettä. Ruokaviraston tuovi-tiimi tarkastaa LORI-rekisteröinnin tiedot ja hyväksyy tai lähettää LORI-rekisteröintilomakkeen takaisin yritykselle korjattavaksi. Jos LORI-rekisteröityminen on palautettu korjattavaksi, yrityksen tulee toimia LORI Reference Guide -oppaan luvun 4.3 ohjeen mukaan.  Kun Ruokavirasto on tarkistanut LORI-rekisteröitymislomakkeen ja todennut sen tietojen olevan paikkansapitävät ja ajantasaiset, Ruokavirasto validoi LORI-rekisteröitymislomakkeen, jonka jälkeen komissio rekisteröi yrityksen sähköiseen LORI- järjestelmään. Ruokavirasto ilmoittaa LORI-rekisteröinnin hyväksynnästä yritykselle sähköpostitse. Kun yritys on rekisteröity LORI-järjestelmään, rekisteröinti on voimassa peruuttamiseensa asti.

  4. LORI-kiintiöihin hakemisen edellytyksenä on viitemääräkriteerien täyttyminen. Sen vuoksi yrityksen täytyy ilmoittaa myös viitemääränsä ISAMM LORI:n kautta. LORI Reference Guide -oppaan luvussa 5.1. kerrotaan viitemäärän päivityksestä. Se on mahdollista vain sen jälkeen, kun yritys on hyväksytty LORI-rekisteriin. Yrityksen tulee toimittaa viitemäärän todistavat asiakirjat (kauppalaskut, tulli-ilmoitukset ja tuontitodistukset)  sähköpostitse osoitteeseen tuovi(at)ruokavirasto.fi. Tämän jälkeen Ruokaviraston tuovi-tiimi tarkistaa yrityksen LORI-rekisteriin tallentamat tiedot ja Ruokavirastolle lähetettyjen asiakirjojen vastaavuuden niihin.

  5. LORI-rekisteröinnin voi peruuttaa. Tarkemmat ohjeet rekisteröinnin peruuttamisesta löytyy LORI Reference Guide -oppaan luvusta 6.

Komissio julkaisee kunkin tariffikiintiökauden lopussa virallisilla verkkosivuillaan niiden toimijoiden nimet, EORI-numerot ja osoitteet, joille on myönnetty edellisellä tariffikiintiökaudella todistuksia sellaisissa tariffikiintiöissä, jotka edellyttävät toimijoiden pakollista LORI-rekisteröintiä.Lisätietoa rekisteröitymisestä tulossa.

Hakijat, jotka ovat rekisteröityneet sähköiseen LORI-tietojärjestelmään ja jotka epäilevät, että toinen rekisteröity toimija ei täytä edellytyksiä ja kelpoisuusvaatimuksia todistusten hakemiseksi ennakkorekisteröitymistä edellyttävissä ylikysytyissä tariffikiintiöissä, voivat tehdä valituksen. Suomessa ALV-rekisteröityneet ja LORI-rekisteröityneet yritykset voivat toimittaa valituksen Ruokaviraston markkinaosastolle. Perustellut valitukset voi lähettää osoitteeseen tuovi(at)ruokavirasto.fi. Asetuksen rikkomisen seuraamuksista kerrotaan tarkemmin delegoidun asetuksen 15 artiklassa.

Sivu on viimeksi päivitetty 3.9.2020