Juustojen USA:n vientikiintiöiden haku on auki syyskuussa

15. kesäkuuta 2021

Yhdysvaltojen juustojen vientikiintiöön hakevien on jätettävä juustojen vientitodistushakemukset Ruokavirastoon vuosittain 1.—10.9., jos hakija haluaa hakea seuraavan kalenterivuoden vientikiintiöön. Vientitodistus on voimassa kaikkien CN-nimikkeeseen 0406 kuuluvien tuotteiden osalta. Syyskuun haussa voi hakea USA:n vientikiintiön vientitodistuksia, jotka ovat voimassa 1.1.—31.12.2022. Vientitodistusten hakijoiden on osoitettava vieneensä kyseiseen kiintiöön kuuluvia tuotteita Yhdysvaltoihin vähintään yhtenä vuotena kolmen edeltävän kalenterivuoden aikana. Lisätietoa vientikiintiöistä: www.ruokavirasto.fi/agrex