Kaksivaiheinen tunnistautuminen pakolliseksi TRACES-järjestelmässä

19. huhtikuuta 2024

Kirjautuminen eläinten ja tuotteiden ulkomaankaupassa käytettävään TRACES-järjestelmään muuttuu kaksivaiheiseksi. Kaikkia TRACES-järjestelmän käyttäjiä koskeva muutos tulee pakolliseksi 11. kesäkuuta 2024, tämän jälkeen tunnukset lakkaavat toimimasta eikä järjestelmään voi enää kirjautua. Kaksivaiheinen tunnistautuminen on ehdottomasti otettava käyttöön ennen muutoksen voimaanastumista, jotta asiointi TRACES-järjestelmässä jatkuu.

Kirjautuminen TRACESiin vaatii käyttöoikeuden järjestelmään ja EU Login -käyttäjätilin. Ohjeet kaksivaiheisen tunnistautumisen käyttöönottoon löytyvät Ruokaviraston nettisivuilta TÄSTÄ LINKISTÄ.

TRACESiä käytetään eläinten ja eläinperäisten tuotteiden EU-maiden välisessä sisämarkkinakaupassa, mutta myös EU:n ulkopuolisista maista tuonnissa ja EU:n ulkopuolisiin maihin viennissä. TRACES on kehitetty varmentamaan muun muassa elävien eläinten, kasvien ja rehun sekä eläin-, luomu-, kasvi- ja puutuotteiden jäljitettävyyttä ja valvontaa.

TRACES on lyhenne sanoista Trade Control and Expert System (suom. kaupan valvonta- ja asiantuntijajärjestelmä). TRACES-järjestelmää ylläpitää Euroopan komissio ja sitä käyttävät viranomaiset ja yritykset.

Lisätietoja:

Aluehallintovirastot 

TRACES helpdesk (toimii englanniksi)

Lue lisää:

TRACES-järjestelmä